Artikkelen blir oppdatert.

I morgentimene fredag presenterer mediekonsernet Schibsted sitt resultat for første kvartal. Ferske tall viser at mediehuset VG aldri har gjort det bedre digitalt. Det skjer bare to år etter at VG måtte tåle fallende digitalinntekter, noe som utløste kutt, nedbemanning og stor bekymring i mediehuset og Schibsted.

VG har ifølge kommersiell direktør Christian Haneborg en vekst på 28 prosent i merkevareannonseringen i første kvartal.

- Det ser bra ut i andre kvartal også. VG har nå perioder hvor vi er utsolgt, sier Haneborg til Kampanje.

Solgte for 139 millioner
4 av 10 kroner som brukes på annonsering hos nettaviser i Norge går nå til VG, ifølge Haneborg. De siste fem årene har markedsandelen holdt seg relativt jevnt med et snitt på 33 prosent, men øker nå til hele 42 prosent i første kvartal. Dette gir VG en historisk høy andel av det totale nettavisen-markedet i Norge.

- Ikke bare tar vi andeler, annonsørenes investeringer i nettaviser holder seg stabilt. Det betyr også at vi øker inntektene betraktelig i første kvartal, sammenlignet med fjoråret. Totalt solgte vi annonseplass for 139 millioner i årets tre første måneder, betydelig bedre enn forventet. Det er vanvittig gøy, og gir oss energi til å satse videre. Spesielt moro er dette fordi det snakkes så mye om at nettaviser gjør det dårlig, og at avisene er i krise på grunn av at stadig færre annonsekroner brukes her. Så langt i år er det mye som tyder på det motsatte, selv om det fortsatt selvsagt er krevende i mange av mediehusene, sier Haneborg.

Driftsmargin på 21 prosent
De dagsferske VG-tallene viser at den samlede omsetningen steg med én prosent til 431 millioner i første kvartal. Papirinntektene falt med 15 prosent til 226 millioner kroner i kvartalet, som tilsvarer en nedgang på 40 millioner kroner. De samlede digitale inntektene steg med 43 millioner eller 27 prosent til 205 millioner, hvilket betyr at de veier opp for papirfallet. VG sitter igjen med et pent driftsresultat på 88 millioner kroner, som er en forbedring på 54 prosent. Marginen ble 21 prosent, mot 13 prosent i samme periode i fjor.

VG-sjef Gard Steiro sa under tv-toppmøtet på Nordiske Mediedager torsdag at annonseinntektene fra VGTV var større enn annonseinntektene fra papirutgaven for første gang i mars.

- Ja, det vil være hovedregelen i all fremtid, sier Haneborg til Kampanje.

Vokser på innholdsmarkedsføring
VG har satset massivt på innholdsmarkedsføring de siste to årene. Mediehuset har også investert betydelig i levende bilder og VGTV. Det er på disse områdene annonseveksten nå er størst.

- Det er vår satsing på innholdsmarkedsføring og levende bilder som drar mye av veksten, mens de andre områdene innen digitalannonsering står seg godt og er stabile. Veksten på innholdsmarkedsføring er enorm, sier Haneborg.

Han forteller at reorganiseringen av annonseavdelingen også har bidratt til veksten.

- Vi har færre selgere, men vi har mer kreativ kompetanse nå. Vi er blitt bedre på å synliggjøre VG og Schibsteds verdier overfor annonsørene.

Tror ikke plattform er avgjørende
I fjor tok VG med seg sitt digitale varelager over til teknologiplattformen AppNexus. Samtidig har et stort antall norske mediehus har valgt å inngå tett teknologisk samarbeid med Google.Bakteppet var den skjerpede konkurransen i det digitale annonsemarkedet, hvor stadig større andel av omsetningen skjer programmatisk. Samtidig viser globale giganter som Google og Facebook muskler.

- Vår overgang til teknologiplattformen AppNexus har vært viktig, men er ikke hovedgrunnen til veksten. Det er vanskelig å lese utviklingen i det digitale annonsemarkedet ut fra hvilken teknologisk plattform mediene er på, enten det er Google eller AppNexus. Bakgrunnen for dette er at begge systemene fungerer godt. Derfor mener jeg den viktigste jobben til norske medier er å fortsette lokal produktutvikling og lage løsninger som er unike for det norske markedet. Det kommer også annonsørene til gode, sier Haneborg.

Les også: Schibsted går «all in» i programmatisk milliardmarked

Les også: Tror VGs digitalfall er stanset

 Han tror det er flere årsaker til at VG nå har fått opp farten i annonsemarkedet.

- For det første utvikler vi kontinuerlig nye produkter, hvorav flere slår godt an i markedet. Videre opplever annonsører oss som den enkleste og tryggeste veien til det norske folk. Enkleste fordi vi har stor rekkevidde, og tryggeste fordi vi er en kjent merkevare med full kontroll på innholdet og i hvilken kontekst annonsene vises. Dette i kombinasjon med god bruk av data og CRM-matching gir oss en særegen posisjon blant annonsekanalene i Norge.

Øker andelene i kampen med gigantene
Haneborg kan fortelle at bank-bransjen bruker stadig mer penger i deres digitale kanaler, mens en annen spennende utvikling er at FMCG-segmentet gjør (Fast-moving consumer goods. Red. anmerkning)  gjør come back.

- Det er lite som tyder på at positive utviklingen vil stoppe opp, tvert imot tror vi det er rom for å vokse enda mer. Tidligere i vår samordnet vi nemlig annonsesalget i Schibsteds mediehus. Effekten er enda bedre distribusjon og oppfølging av våre annonseprodukter, og det er naturlig å tro at det også vil bidra positivt på resultatene, sier Christian Haneborg.

Mediebyråforeningens tall over den totale digitalinvesteringen i det norske markedet inkluderer Google og Facebook. Også her øker VG markedsandeler, fra 15 til 18 prosent.

- Å si at disse tallene representerer ett skifte er nok å strekke strikken litt langt, men det viser uansett at det fremdeles finnes mye styrke blant norske publisister og at effekten vi leverer er viktig for annonsørene, sier Haneborg.