Kringkastingskonsesjonen i det digitale bakkenettet går ut 2. juni 2021, og i dag gikk fristen ut for å søke på neste periode, som vil vare ut 2030.

Det er Norges televisjon (NTV), som eies av NRK, TV 2 og Telenor, som er konsesjonsinnehaver i dag. De har RiksTV og NRK som sine kunder.

Administrerende direktør Trude Malterud i NTV forteller at de både har søkt om ny konsesjon og at de ser ut til å være eneste søker.

- Vi kan bekrefte at vi har søkt konsesjonen – og at vi har fått tilbakemelding fra Nkom om at vi er eneste søker. Det er status per nå. Vi ønsker ikke å ta noen seier på forskudd, men vi mener at vi har et godt utgangspunkt for den videre prosessen, sier Malterud.

Det betyr at RiksTVs er i ferd med å sikre seg ytterligere ti år i det digitale bakkenettet.

- NTV er søker på konsesjonen - RiksTV og NRK er kunder av NTV. Partene vil snart forhandle rundt konsesjonens innhold og vi håper og tror på en løsning, sier administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV.

Senior ingeniør i frekvensavdelingen i Nkom, Pia Braadland, bekrefter at de kun har fått inn én søker.

- Vi har mottatt én søknad og er i prosessen med å vurdere den. Det tar tid, den skal verifiseres av Medietilsynet, Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, sier hun til Kampanje.

Tilgjengelig frekvensbånd for det digitale bakkenettet vil være 470-694 MHz i den nye konsesjons- og tillatelsesperioden. Frekvensbåndet 694-790 MHz, som i dag også brukes til kringkasting, skal etter 2021 brukes til mobile tjenester.

- NTV har søkt om konsesjon for en ny periode fordi vi mener bakkenettet spiller en samfunnsøkonomisk viktig rolle, vi bidrar til å gi et godt og bredt tv-tilbud så vel i distriktene som i byene. Vi sørger for at inntekter i verdikjeden i bakkenettet går tilbake til kringkastere for produksjon av mer norsk tv-innhold. NRK når gratis ut til forbrukerne på denne plattformen, som er NRK sin primære distribusjonsplattform. Med RiksTV kan forbrukerne fortsette å kjøpe et mangfold av kanaler til konkurransedyktig pris, RiksTV bidrar klart til sterk konkurranse mellom de ulike plattformene og det kommer forbrukerne til gode, sier Malterud.

Som Kampanje tidligere har skrevet, falt RiksTV-resultatet kraftig i 2016, samtidig har fem forsvunnet ut av ledergruppen på ett år.

Les også: RiksTV-resultatet faller med 40 prosent – intern uro i selskapet (abonnement)