Nyhetsbyrået NTB har merket de tøffe tidene i mediebransjen. Årsregnskapet for NTB-konsernet i 2016 viser et resultat før skatt på 20 millioner kroner. Til sammenligning var resultatet før skatt i 2015 på 63,9 millioner kroner.

NTB-konsernet hadde driftsinntekter på 248,9 millioner kroner mot 251,4 millioner kroner i 2015. Driftsresultatet endte på 11,5 millioner kroner, mot 55,5 millioner kroner året før. NTB-ledelsen presiserer at regnskapstallene for 2015 må sees i sammenheng med engangseffekter som følge av nye pensjonsordninger. Det ga unormalt stort overskudd i 2015. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

- Datterselskapene bidrar vesentlig
- Vi er tilfreds med resultatet på konsernnivå. Vi har en stabil utvikling, samtidig som utfordringene i mediebransjen også påvirker NTB. Datterselskapene bidrar vesentlig til resultatet i 2016, sier Bård Idås, konstituert sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, i en pressemelding.

I NTB-konsernet inngår morselskapet (NTB byrå) og de heleide datterselskapene Universum, Nyhetsgrafikk, NTB Arkitekst og Samfoto samt Retriever (34 %). Nyhetsgrafikk, NTB Arkitekst og Retriever leverer resultater over fjoråret. Universum AS og Samfoto AS leverer gode resultater, men noe lavere sammenlignet med fjoråret.

Så å si samtlige norske medier har et kundeforhold til NTB. Utfordringene i bransjen påvirker også NTBs aktiviteter. NTB har i 2016 gjennomført en nedbemanningsrunde og det er i 2016 og 2017 også arbeidet med en ny strategiplan og en ny organisasjonsstruktur. Ny organisasjonsstruktur for NTB og heleide datterselskap skal sikre mer målrettet satsing på journalistikk, produkter og tjenester som både mediekundene og nye markeder etterspør. Slik skal NTB vokse videre i et stramt mediemarked.

Selskapet deles i tre virksomhetsområder
- Vi spisser organisasjonen der vi opplever økt etterspørsel fra kundene. Det er lyst ut tre nye lederstillinger i NTB. Vi søker både etter ny utviklingsdirektør, redaktør for visuell avdeling og direktør for enheten for oppdrag og tjenester. Alle stillingene skal rapportere til sjefredaktør/adm. dir. og går inn i ny ledergruppe, opplyser Bård Idås.

Et hovedgrep i modellen er at selskapet deles i tre virksomhetsområder: Nyhetsredaksjonen er ansvarlig for å levere et best mulig totalt nyhetsprodukt. Ny visuell avdeling skal være levere alt av visuelt innhold til alle områder og markeder. I tillegg opprettes et nytt virksomhetsområde for oppdrag og tjenester som skal utvikle innhold og tjenester til alle markeder, og inkluderer blant annet kommunikasjonsplattformen (pressemeldingstjenesten), oppdragsfoto/video, tilrettelegging av innhold, satsing mot undervisning, sportsrobot, mm.

 

Mads Yngve Storvik er ansatt som ny sjefredaktør/adm.dir. og tiltrer i slutten av august. Jon Espen Lohne (NRK) fortsetter som styreleder, mens konserndirektør John Kvadsheim (Amedia) er valgt til ny nestleder.