For det norske folk er det langt viktigere å ha tradisjonell tv på hytta enn innlagt vann: Mens 70 prosent av norske hytter er utstyrt med tv, har bare 40 prosent av hyttene innlagt vann. Det viser en fersk undersøkelse Ipsos har gjort for RiksTV.

Av utvalget på 1000 personer over 18 år oppgir bare fire av ti at de har innlagt vann på hytta – mens syv av ti har tv.

- Hytta for mange handler om frisk luft og fysisk aktivitet, men også om å trekke inn på kvelden og nyte fridagene. Komfort i form av strøm og tilgang til tv er dermed viktig for mange, mens det å kunne hente vann fra brønn eller kilde kanskje er en del av den fysiske fostringen – og sånn sett er ikke innlagt vann en hovedprioritet på hytta, tror kommunikasjonsdirektør Kristian Schüffner i RiksTV.

Selv om nærmere halvparten av de spurte oppgir at de har 4G-dekning på hytta, er det likevel svært få som strømmer tv-innhold under hytteoppholdet.

- Det er fortsatt forholdsvis dyrt å basere seg på tv over mobilen ved hjelp av mobilnett. Selv de unge, som normalt strømmer mye over mobilen, virker å være forsiktige i så måte når de er på hytta. Derfor velger nok flere å ty til tradisjonell tv på hytta foran strømming, og derfor selges det også flere hytteabonnement i oppkjøringer til høytider og ferier – som for eksempel nå før påske, sier Schüffner.

Ifølge undersøkelsen er RiksTV markedsledende i hyttekategorien med en markedsandel på 27 prosent, mens Canal Digital Parabol kommer like bak med 25 prosent.