DN-eier NHST legger frem tall for årets første kvartal og de viser at inntektene i kvartalet var på 322 millioner kroner, en vekst på fem prosent.

Ser en på næringslivsavisen Dagens Næringsliv og Morgenbladet isolert økte omsetningen med 11 prosent til 162,2 millioner kroner.

Resultat i avisdelen endte på 11,4 millioner kroner opp fra 1,1 millioner kroner i første kvartal i fjor. 

Avisen sliter fortsatt i reklamemarkedet og går tilbake med heholdsvis 15 prosent på papir og 12 prosent digitalt. Annonseinntektene endte på 46 millioner kroner i kvartalet. 

- Annonsemarkedet åpnet året svakt, men har tatt seg opp utover i kvartalet, heter det i resultatmeldingen. 

Da ser det langt lysere ut i salget for avissalget. Abonnementsinntektene fortsetter å vokse og det med hele 11 prosent. Her er det særlig Morgenbladet som drar veksten, mens DN holder seg stabilt.

Abonnementsinntektene økte til 96 millioner kroner og både Morgenbladet og DN økte sine inntekter fra lesermarkedet. 

- Det var svak vekst i antallet abonnenter gjennom kvartalet og veksten i digitalabonnenter fortsetter å være høy. 

Resultatfremgangen på drøye ti millioner kroner forklares i all  hovedsak med kostnadsreduksjoner i DN. 

På konsernnivå i NHST ble første kvartal gjort opp med et nullresultat, men det var bedre enn underskuddet på hele 22,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2016.

Her ser du tallene til Dagens Næringsliv og Morgenbladet for første kvartal i 2017. Alle i MNOK. 

DN/Morgenbladet 2017 2016 Endring i prosent
Omsetning 162,2 146,5 + 11
Driftsresultat 11,0 - 0,3
Resultat før skatt 11,4 1,2 + 861