Regjeringens stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting skled igjennom uten noen særlig merknader i Kulturkomiteen denne uken. Meldingen skal nå behandles i Stortinget neste uke. Dermed kan kulturminister Linda Hofstad Helleland lyse ut en avtale om kommersiell allmennkringkasting før sommeren.

Det bekreftes av departementet.

- Ja, vi tar sikte på å kunngjøre før sommeren, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Det var i desember i fjor at kulturminister Linda Hofstad Helleland la frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Der kom det frem at regjeringen vil gi en kommersiell allmennkringkaster kompensasjon for merkostnader på opp mot 15 millioner euro i fem år. 

Les også: Kulturpolitikerne sikrer «TV 2-millioner» - Frp vil ha nytt kontrollorgan

Noen merknader kom det imidlertid, blant annet fra Fremskrittspartiet - som mener at en kommersiell allmennkringkaster bør være underlagt et offentlig oppnevnt organ, etter modell fra Kringkastingsrådet, der publikum kan komme med tilbakemeldinger på innholdet. 

 - Vil regjeringen følge opp Frps merknad om å utrede et offentlig oppnevnt organ etter modell av Kringkastingsrådet?

- Vi vurderer for øyeblikket Kringkastingsrådets mandat, samt om oppnevnelse av medlemmer skjer på hensiktsmessig vis. I den forbindelse vil vi også vurdere om det er ønskelig med et lignende organ som kringkastingsrådet for programinnholdet til en kommersiell allmennkringkaster, sier Folke Fredriksen.

I mai arrangeres Nordiske Mediedager der kulturministeren som regel er til stede og holder en åpningstale. Tradisjonen tro pleier statsråden ofte å komme med en stor nyhet i forkant eller under konferansen - som da Helleland lyste ut en midlertidig avtale for kommersiell allmennkringkasting rett før konferansen i fjor.

Les også:  Regjeringen fjerner TV 2-krav i ny avtale

Les også: - Kan ikke kalles et allmennkringkasteroppdrag

Dersom utlysningen av en ny og mer permanent avtale skjer i mai, vil det være naturlig å se for seg en søknadsfrist i august og en tildeling før valget i september - i god tid før 2018.