Som født og oppvokst på Furuset i Groruddalen har jeg alltid vært – og er fortsatt – fascinert av gjenger og ungdomskultur. Dette har blitt gjenspeilet gjennom flere av mine journalistiske arbeider.

For noen år siden ønsket jeg å lage en sak om gjengkriminalitet i Oslo. Jeg var helt sikker på at situasjonen hadde forverret seg de siste årene – det var jo mye mer vold nå enn før, var det ikke?

Jeg snakket med ungdomsarbeidere, legevakta i Oslo, eks-gjengmedlemmer, politiet og eks-spaner Johnny Brenna. De fleste var enige om at situasjonen da (2014) ikke var i nærheten av slik den var på 90-tallet, da kampene mellom A- og B-gjengen sto på som verst. Så det å skrive en sak om at det hadde blitt verre, ble feil. Kildene på legevakten sa de var lei av at journalister kontaktet dem med forutinntatte meninger, jeg var nemlig ikke den første journalisten de hadde snakket med tematikken om. Jo mer jeg fant ut, dess mer måtte jeg endre saken.

Det ble ingen sak om eskalering av gjengkriminalitet i Oslo, men en sak om Fred Olsen fra Trosterud. Olsen var med i Trosterud-gjengen på 70- og 80-tallet, og var i ungdomstiden involvert i kriminelle handlinger og miljøer med rus.

Fokuset i saken var hvordan Olsen kom seg inn og ut av gjengmiljøet, og hvilke sosioøkonomiske forhold som gjerne er avgjørende for at noen ungdommer søker gjenglivet. Saken inspirerte meg til å lage flere saker institusjoner og tiltak som faktisk kan hindre ungdom i å komme inn i gjengmiljøet.   

I tillegg til å være fascinert av og interessert i gjenger, er jeg også opptatt av at journalister ikke skal vri og vende på fakta, eller kun lete etter kilder som har samme oppfatning av en situasjon som man selv har – for slike kilder er alltid mulig å finne, uansett tematikk.

På søndag kunne Kampanje skrive at journalist og forfatter Adel Khan Farooq mente han ble droppet som kilde av NRK i saken Gjenger i Oslo: Ungdom har pistoler og barn selger hasj fordi han ikke kunne eller ville si at det var «svenske tilstander» i Oslo. Han var overbevist om at NRKs reportere hadde bestemt seg for vinklingen før de startet med saken, noe NRK nektet – og fortsatt nekter – for.

Les mer her: NRK får kritikk for dekning av sak om gjenger i Oslo: - Dårlig journalistikk

NRKs nyhetsdirektør sier kanalen snakket med 30-40 kilder i arbeidet med saken. Det slår meg derfor som veldig rart og skremmende at en rekke sentrale og viktige fakta ikke er med i saken, og at ungdomsarbeideres oppfatning og insinuasjoner rundt tilstanden i Oslo blir fremstilt som fakta.

NRK har ikke snakket med en eneste ungdomsarbeider eller politimann som fremhever forebyggende arbeid som har blitt gjennomført og funket i enkelte bydeler i Oslo, eller som uttrykker sin bekymring for at ungdom i Oslo sentrum og vest ruser seg mest i hovedstaden. Hvor disse får penger fra, eller hvem de kjøper av, er heller ikke tema.

Politiinspektør Einar Aas ved Oslo politidistrikt er intervjuet i saken. Han er bekymret for situasjonen i hovedstaden, men bekrefter få av faktaene til NRKs reportere. Han vil ikke bekrefte NRKs høye antakelsestall om gjengmedlemmer og «fotsoldater» i Young Guns. Han kan heller ikke gå god for insinuasjonene til reporterne når det gjelder salg og forbruk av hasj i enkelte bydeler. 

Den største svakheten til saken er at «faktaene» er basert på «feelingen» til ungdomsarbeidere, kriminelle og eks-gjengmedlemmer

I bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand er det ifølge NRK verst, der selger 13-åringer hasj, og 15-åringer går med pistol. Det finnes til og med østkantungdom som må på rehabilitering før fylte 16 år, får vi vite i innledningen til saken. Skal vi tro NRK står det skikkelig ille til, vi kan til og med være på vei mot «svenske tilstander».

I innledningen til saken skriver NRK om 15 år gamle «Abdul», som er på rehabilitering for rusmisbruk. Man får nesten inntrykk av at «Abdul» er en av mange ungdommer på Oslos østkant som røyker hasj og sliter med rus. Dette blir indirekte bekreftet gjennom kilder reporterne har snakket med. Kildene deres kan nemlig melde om at de tror at halvparten av ALLE ungdom i bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har røykt hasj, og at en fjerdedel av disse selger. Omsatt til tall er det snakk om 5415 ungdommer til sammen. Dersom halvparten av disse røyker hasj, snakker vi 83 hele ungdomsskoleklasser med 30 elever i hver klasse.

Ekstremt høye tall som får stå uten motstemme, og uten bekreftelse av politiet, politikere, SSB eller andre institusjoner som sitter på statistikk.

Den største svakheten til saken er at «faktaene» er basert på «feelingen» til ungdomsarbeidere, kriminelle og eks-gjengmedlemmer.

For hva sier egentlig offisielle tall?

Ifølge rapporten Ung i Oslo 2015 er hasjbruken blant ungdom lavest i bydelene Grorud, Søndre Nordstrand, Bjerke, Stovner og Alna. Gjennomsnittet ligger her på henholdsvis 7 og 8 prosent. Rapporten Ung i Oslo blir laget hvert tredje år, i 2012 så statistikken nesten lik ut.

Bydelene med høyest forbruk, derimot, ligger langt unna Oslo øst. Forbruket er høyest på Sagene (18 prosent), Grünerløkka (16 prosent), Frogner (16 prosent) og Ullern (13 prosent). Dette er opp mot dobbelt så høyt som forbruket på Oslo øst.

NRK refererer til rapporten Ung i Oslo 2015 i reportasjen, men skriver at bydelene Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud kom «lavest ut», i betydningen best ut. Statistikk for Oslo sentrum og vest nevnes ikke.

Noen selger hasj til ungdommene i sentrum og på Oslo vest, men om dette er gjengmedlemmer fra Oslo øst eller stråmenn på Oslo vest, får vi ikke vite noe om. Vi får heller ikke vite hvor mange av ungdommene i dette området som må på rehabilitering før myndighetsalder.

Videre er det greit å påpeke at de 12 faktaene om gjenger som oppgis innledningsvis gir oss lite ny informasjon om fenomenet «gjenger». At hevn og ære står sentralt blant gjengene i Oslo, for eksempel, har nok de fleste vært klare over siden rivaliseringen mellom A- og B-gjengen oppsto på 90-tallet.

Saken til NRK handler ikke bare om salg og bruk av hasj og andre rusmidler, men også om vold.

Litt rart er det derfor at lite voldsstatistikk er med i saken. Politiets rapport Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo (2015) viser nemlig at registrert kriminalitet blant barn og unge i Oslo har falt siden 2009. Dette til tross for vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i hovedstaden.

NRK skriver at «politiet øst i Oslo forteller om økende kriminalitet, særlig slåsskamper», men unnlater å nevne at flere av disse sakene handler om familievold – som er en helt annen og svært alvorlig tematikk. Videre står det at kriminaliteten ikke nødvendigvis er gjengrelatert, men at «masseslagsmål i gjengene øker» uten noe videre referanse til tall på dette.

Flere av kildene til NRK er anonymiserte kriminelle. Flere av påstandene og «faktaene» som kommer fra disse blir ikke bekreftet av politiet eller statistikk. Likevel fremstår det som sant når en seriøs aktør som NRK går god for informasjonen.

Misforstå meg ikke – gjengproblematikken er og har vært et problem i hovedstaden i flere tiår. Flere gjenger har kommet til, mens andre, som var i søkelyset til politiet for bare få år siden, har forsvunnet.

Det har vært gjenger i hovedstaden i over 60 år. Konstellasjonene, motivene og volden har endret seg, og mange er nok enige om at det har vært og fortsatt er problematisk. Det skal vi selvfølgelig snakke om, men gjerne med rett faktagrunnlag.

Reportere som stuper inn i en problematikk uten et åpent sinn er ikke bra for noen, aller minst befolkningen som fortjener en bred og realistisk fremstilling av en alvorlig problematikk.