Klokken 11.11 den 11. januar slukket radiobransjen det riksdekkende FM-nettet i Nordland og i løpet av året vil samtlige riksdekkende FM-sendere bli slått av. Men det var altså Nordland med sine rundt 250.000 innbyggere som fikk FM-nettet skrudd av først.

Nå foreligger også de første lytterundersøkelsene etter DAB-overgangen og de viser at det er en nedgang i antall lyttere.  Etter slukkingen har antallet lyttere falt med ti prosentpoeng, eller rundt 20.000 mennesker, og er nå på 64 prosent. Tidligere tall viser at 74 prosent av nordlendingene hørte på radio.

Dermed skjer det som tidligere er varslet. De store radiokanalene kommer til å blø som en følge av det store radioskiftet. 

En prognose utarbeidet av Radio Metro som Kampanje tidligere har omtalt viste at rundt 400.000 lyttere, eller mellom 10-15 prosent av det totale antallet lyttere på rundt tre millioner lyttere, vil bli borte som en følge av omleggingen. Tallene fra Nordland i tråd med denne prognosen. 

Les også: - NRK vil miste 500.000 lyttere på DAB

Undersøkelsen er gjort uavhengig av den løpende radiomålingen til Gallup, det såkalte PPM-panelet. Kartleggingen ble gjennomført som en spørreundersøkelse i uke ni.

Digitalradio Norge mener FM-slukkingen i Nordland har hatt mindre innvirkning på radiolyttingen. 

- Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer de riksdekkende radiokanalene. 

- Er disse lytterne tapt for godt?

- Vi føler oss trygg på at lyttingen går tilbake til normalt nivå i løpet av 2018, når radioskiftet er gjennomført. Vi har regnet med et midlertidig fall i lyttingen etter FM-slukkingen. Det er helt naturlig ettersom en del av lytterne først begynte å oppgradere sine apparater da FM slukket. Dette gjelder spesielt i bil, sier han.  

Torvmark får støtte fra TNS Gallup og forskningssjef for medier, Knut-Arne Futsæter, forventer en nedgang i radiolyttingen gjennom slukkeåret, men tror lyttingen stabiliserer seg i 2018.

- Radiolyttingen ble redusert fra 2015 til 2016, og det er lavere konsum i februar 2017 enn i 2016, sier Knut-Arne Futsæter

Leder overgangen:

Ole Jørgen Torvmark er daglig leder i Digitalradio Norge som er ansvarlig for den store overgangen fra FM til DAB på det norske radiomarkedet. - 2017 er et omstilingsår for radio - men vi tror at lyttingen vil være stabil når nordmenn flest har fått tid til å gjennomføre radioskiftet, sier han.

Øker etter slukking
Borrer man videre ned i tallene så kommer det også frem at DAB er den mest vanlige måten å høre radio på i Nordland. 81 prosent av alle radiolytterne hører radio via DAB, andelen før slukking var 57.  Antallet DAB-lyttere har dermed økt markant etter slukking.

- DAB har vært folks foretrukne digitale lytterplattform i flere år, og vi tydelig at den vokser når det analoge er borte. Det kan skyldes stort fokus på DAB i media, men vi tror først og fremst det handler om at folk velger apparater som er enkle å bruke. Folk liker å høre radio på tradisjonelt vis. Mange vet også at DAB gir en stor kanalvekst, sier Torvmark.

Undersøkelsen viser også at mange har skaffet seg en DAB-radio i forbindelse med slukking. Nå er det minst èn DAB-radio i 85 prosent av alle husstander i Nordland.

-77 prosent hadde en eller flere DAB-radioer før slukking, i tiden etterpå har innehavet økt betydelig, sier han.

Internett, mobilnett og tv-apparater utgjør en mindre andel av den totale lyttingen og det er dermed ikke slik at lyttere forsvinner over på andre plattformer.

Taper i bilen
Den store utfordringen heter imilertid bilen, der mange bileiere ikke har fått erstattet sin FM-radio med de nye DAB-apparatene eller kjøpt en adapter.  Tallene i undersøkelsen viser at 14.000 bileiere har oppdatert til DAB i bilen de siste to måneder.

- Omlag 53.000 biler i Nordland har nå en DAB-radio eller adapter. Vi forventer at bilradio-utskiftingen fortsetter i tiden fremover. Omleggingen i bil tar lengre tid enn hjemme, men tallene viser at det skjedde en betydelig opptrapping etter slukkingen.