Onsdag morgen slipper det danske mediekonsernet Egmont sine regnskapstall for 2015. De viser en omsetning på nesten 14,5 milliarder norske kroner. Det er rekord for mediekonsernet som har hatt omsetningsvekst fem år på rad.

Men investeringer i virksomheter som skal sikre ny vekst og økte innholdskostnader sender resultat ned med rundt 250 millioner kroner, eller nesten 30 prosent. Resultatet før skatt endte på 652 millioner kroner. 

- Jeg er glad for at vi leverer et solid resultat samtidig som vi investerer i fremtidens mediemarked. Vår strategi Grow with the Modern Consumer har fokus på at Egmont i stigende grad blir en virksomhet der det er sammenfall mellom medieinnhold, forbrukeratferd og teknologi. Vi styrker innholdsdelen i vår kjernevirksomhet innenfor tv, film, magasiner og bøker. Vi investerer i nye forretningsområder med høy vekst, som e-handel, gaming og digitale markedsføringstjenester. Vi bruker teknologi for å styrke våre abonnementsmodeller og øke de direkte kunderelasjonene, sier Egmonts konsernsjef Steffen Kragh i en melding.

Det er resultatfremgang i tre av fire divisjoner, og der det er nedgang er i TV 2.

- Nordisk Film, Egmont Publishing og Egmont Books hadde resultatfremgang. TV 2 leverte tilfredsstillende underliggende drift og fortsatte sin markante digitale vekst, men økte utgifter til sportsrettigheter og ny fremtidsrettet organisasjon påvirket divisjonens resultat, heter det i medlingen.

Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) var 1,58 milliarder kroner. 

I tillegg til TV 2, eier Egmont både Nordisk Film og Egmont Publishing.

Her ser du alle tallene til Egmont for 2016. Alle tall i millioner kroner.

Egmont 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning  14.485 14.088  + 2,8
Driftsresultat  1.581 1.698  - 6,9
Resultat før skatt  652 908  - 28,1

Kilde: Egmont

Tjener fortsatt godt.

Den danske konsernsjefen i Egmont, Steffen Kragh, tjener fortsatt godt på sin medievirksomhet som omfatter både bøker, tv og ukeblader. Foto: Martin Bubandt.