I dagens tallslipp fra Mediebedriftenes landsforening (MBL) kommer det frem at lesertallene for norske aviser har en samlet tilbakegang på 3,7 prosent, sammenlignet med tilsvarende tall for ett år siden. Situasjonen har dermed forverret seg for de norske mediehusene samlet sett.

Årets nedgang skyldes at papiravislesingen faller raskere enn den har gjort de to siste årene. Papirutgavene mister 12,8 prosent av leserne sine ifølge tallene fra Kantar TNS' undersøkelse Forbruker & Media. Tilsvarende nedgang de to foregående årene har vært på rundt 10 prosent.

Nettavisene økte lesertallet med 2 prosent, mens mobilutgavene økte lesertallet med 2,7 prosent.

Les også: Opplagsskrell for dameblader - her er alle magasintallene

Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, finner flere gode nyheter i tallene, selv om den daglige dekningen har falt med 2 prosentpoeng.

- Daglig leser 83 prosent av befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold, og vi når stadig flere på digitale flater. Opplagstallene vi nå legger frem viser at vi lager gode produkter til brukerne, og brukerinntektene blir stadig viktigere for mediehusene, sier Øgrey.

Se alle lesertallene for mediehusene her.

Se alle opplagstallene her.

VG styrker sin posisjon
Norges tre største mediehus i samlet leserdekning er VG, Dagbladet og Aftenposten. Her er det verdt å merke seg at VG er den avisen som klarer å øke de samlede lesertallene sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Økningen er på 23.000 lesertilfeller, noe som utgjør en vekst på 1 prosent. På opplagssiden går har avisen en langt svakere utvikling (les mer lenger ned i saken).

VG klarer å øke betydelig på mobil, mens deres nærmeste konkurrent Dagbladet ligger flatt.

Her er landets største aviser målt i lesertall (papir/nett/mobil):

Avis 2017 2016 Endring i prosent
VG 2.358 2.335  + 1,0
Dagbladet 1.476 1.518  - 2,8
Aftenposten 1.214 1.281  - 5,2
Dagens Næringsliv 513 553  - 7,2
Bergens Tidende 296 306 - 3,2
Adresseavisen 260 275  - 5,4
Stavanger Aftenblad 197 201  - 2,0
Bergensavisen 152 156  - 2,6
Fædrelandsvennen 125 115  + 8,7
Nordlys 103 120  - 14,1

Tall i hundre tusen. Kilde: MBL/Kantar TNS.

Nullmoms gir opplagsvekst
De gode nyhetene ligger gjemt i avisenes opplagstall. Selv om overgangen til digitale formater fortsatt skaper motgang for størstedelen av avisene, kan flere titler for første gang på mange år vise til opplagsvekst. Ifølge MBL økte 92 av 228 titler opplaget sitt i fjor.

Størst vekst er det i rene digitalabonnement, som økte med 8,6 prosent i fjor. Papiropplaget sank med 7,8 prosent. Nå utgjør digitalabonnement 12,9 prosent av totalopplaget til mediehusene. Det er en vekst på 5,4 prosentpoeng fra i fjor.

- Det er ingen tvil om at det digitale mva-fritaket har hatt positiv effekt på opplagsutviklingen. For å sikre den gode journalistikken er vi avhengig av gode rammebetingelser, ikke minst i en tid med et svært krevende annonsemarked, sier Øgrey.

Totalopplaget for norske aviser er nå på rundt 2 millioner eksemplarer. Det er en nedgang på 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

Dagbladet øker mest
Av de 92 avisene med opplagsfremgang, er det Dagbladet som er opplagsvinner med en vekst på 3.807 eksemplarer. Totalopplaget til Dagbladet var i 2016 på 75.321. Veksten skyldes ifølge MBL økt salg av digitalabonnement, inkludert den elektroniske utgaven av papirutgaven.

Av ukeavisene er det Aftenposten Junior som også i år øker mest med 2.731 eksemplarer, og avisen for yngre lesere har nå et totalopplag på 27.777 eksemplarer.

Andre aviser som vokser ifølge MBLs opplagstall er Amedia-avisene Fredriksstad Blad (+ 2.286) og Nordlys (+ 1.387). Også Klassekampen (+ 1.766) øker på opplagssiden.

På fredagens resultatfremleggelse fortalte Amedia-sjef Are Stokstad om gode opplagstall for mange av konsernets aviser. Amedia har en samlet framgang i opplaget på 1,9 prosent.

- 48 av våre aviser vil legge frem veksttall når MBL legger frem opplagstall på tirsdag. Og hvorfor det, jo fordi vi har en strategi som virker, og posisjoner som er solide, sa Stokstad.

VG er blant årets opplagstapere med en nedgang på 13,9 prosent. Avisen oppgir å ha over 100.000 abonnenter av VG+, men disse abonnentene er ikke inkludert i det offisielle opplagsregnskapet.

Les mer: Amedia-overskudd på over 400 mill.

Her er landets største aviser målt i opplag (papir og digitalt):

Avis 2016 2015 Endring i prosent
Aftenposten 210.472 211.769  - 0,6
VG 96.988 112.716  - 13,9
Dagbladet 75.321 71.514  + 5,3
Bergens Tidende 69.067 70.220  - 1,6
Adresseavisen 60.653 61.582  - 1,5
Stavanger Aftenblad 55.450 55.412  + 0,1
Fædrelandsvennen 32.104 32.739  - 1,9
Morgenbladet 28.870 29.046  - 0,6
Aftenposten Junior 27.777 25.046  + 10,9
Drammens Tidende 25.865 24.867  + 4,0

Tall i tusen. Kilde: MBL/Kantar TNS.

Ukens tallslipp ikke skjer helt uten kontroverser. Dagens Næringsliv inngår ikke i årets opplagstall etter at de ikke fikk godkjent sin opplagsoppgave. DNs kommersielle direktør mener MBLs tellemåte er gammeldags.

- Vi har levert tall basert på vår forretningsmodell, og hvordan vi teller selv. Vi teller kunder og betalte kunder og tilganger. Det digitale markedet er helt annerledes enn hva det har vært før. Tellemåten som brukes i MBL er gammeldags og passer ikke lenger med hva som passer markedet, har Ole Johan Sjaastad sagt til Journalisten.

Les mer: Dagens Næringsliv trekker seg fra opplagstallene