Selskapet Norpost, som distribuerer reklame og trykksaker, har begjært oppbud. De 800 ansatte kan likevel få beholde jobben. Administrerende direktør Geir Trygve Feltstykket sier til NRK at selskapet ikke hadde noe annet valg.

- Vi har fått beskjed fra bostyrer om at vi skal kjøre drift som normalt og håpe på at vi får på plass en ny eier som kan videreføre virksomheten slik at vi unngår oppsigelser og driftsstans, sier Feltstykket.

Norpost forsøkte i fjor å ta opp konkurransen med Posten etter at postmarkedet ble liberalisert. Men strategien lyktes ikke og selskapet måtte si opp 500 ansatte og pådro seg gjeld. Selskapet har hovedkontor i Oslo og 20 regionkontorer.

Les også: Posten skulle ha 309 millioner for å levere lørdagsaviser

Norpost er underleverandør til selskapet Kvikkas, som fikk i oppdrag å levere lokalaviser på lørdager rundt om i landet da Posten sluttet å levere post på lørdager. Ifølge Samferdselsdepartementet har Kvikkas informert dem om hvordan de skal overholde sine kontraktsforpliktelser etter at Norpost nå har begjært oppbud.

– Samferdselsdepartementet har vært i møte med Kvikkas og blitt orientert om selskapets planer for å håndtere situasjonen som nå har oppstått. Vi forventer at Kvikkas klarer å levere aviser i henhold til kontrakten også i tiden fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Tusenvis av abonnenter fikk ikke avisen sin etter at Kvikkas overtok oppdraget med å levere lokalaviser på lørdager. Ifølge Samferdselsdepartementet er leveringskvaliteten blitt langt bedre den siste tiden.