Fremgangen fortsetter i Amedia. Konsernet leverte i 2016 et brutto driftsresultat (EBITDA) på 422 millioner, og på fredagens resultatpresentasjon er det en konsernsjef Are Stokstad i storform selv om tilsvarende resultat var litt ned sammenlignet med 2015. 

- Vi driver med journalistikk, ikke først og fremst fordi den er lønnsom, men fordi den er viktig, og det vi ser nå er at den viktige journalistikken er lønnsom, sier Stokstad.

Veksten i digitale abonnenter siden nyttår er på 16 prosent. Amedia har i dag 128.000 rent digitale abonnenter og veksten er altså rekordsterk. 

- Alle spør når dette flater ut, men vi ser at veksten bare øker. Det har med våre medarbeidere på bakken landet rundt å gjøre, som utgjør en unik forskjell.

Totalt hadde Amedia 495.000 kunder ved utgangen av februar.

- Det pågår en intern gjetning om når vi når 500.000, sier Stokstad.

Han mener Amedia har lykkes i å snu opp-ned på avishusenes forretningsmodell og det kommer tydelig frem at konsernsjefen trives godt i sitt nye eierskap. Mediekonsernet Amedia, som består av rundt 65 aviser, nettaviser og andre publikasjoner, ble i fjor kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB.

Les også: Ny Amedia-eier kaller milliardkjøp «ren veldedighet»

- Vi har snudd fra å gjøre journalistikk til et vedheng i annonser, til å gjøre journalistikk til kjernen i produktet vårt, sier Stokstad.

Flere aviser med opplagsvekst
Stokstad mener derfor selskapets digitale innholdsstrategi er en suksess. Amedia snudde i 2016 en 12-årig sammenhengende negativ opplagsutvikling til pluss. På fredagens pressekonferanse kunne Stokstad fortelle om gode opplagstall for mange av konsernets aviser. 

- 48 av våre aviser vil legge frem veksttall når MBL legger frem opplagstall på tirsdag. Og hvorfor det, jo fordi vi har en strategi som virker, og posisjoner som er solide, sier han. 

Han sier videre at 2016 markerer «et historisk trendskifte».

- Mediehusenes brukerinntekter for første gang er større enn annonseinntektene.

Konsernets aviser økte antall heldigitale abonnenter med 134 prosent og antall betalende kunder totalt med 6,3 prosent. Som følge av dette, økte abonnementsinntektene for sammenlignbare aviser med 62 millioner eller 5,1 prosent i 2016, og veksten tiltok gjennom året. 

Ruskete på annonser 
Tyngre går det i annonsemarkedet. 
Annonseinntektene i sammenlignbare aviser ble redusert med 16 prosent eller 257 millioner i 2016, og både papirannonseringen og den digitale annonseringen går tilbake. 

- Annonsemarkedet var krevende også for Amedia i 2016. Derfor tar vi offensive grep for å øke lokalavisenes attraktivitet i annonsemarkedet. Gjennom bruk av Googles teknologi vil vi etter påske tilby langt høyere kvalitet på målgruppesalg og skreddersydde annonseprodukter. Vi forventer derfor at Amedia vil få betydelig vekst innenfor programmatisk annonsesalg fremover, sier Stokstad.

Annonseinntektene på papir falt med 16,7 prosent, mens de digitale annonseinntektene falt med 13,1 prosent.

- Digitalt har vært ordentlig ruskete i 2016, på samme måte som for kollegaene. Det er særlig knyttet til konkurranse fra sosiale medier, samt søk og programmatisk, sier finansdirektør Gisle Torheim.

Men det finnes lysglimt, også på papir, mener han.

- Vi ser at annonseinntektene på print tok seg litt opp på slutten av året, særlig knyttet til dagligvarekrigen. Da er lokalavisene uovertrufne med tanke på å flytte varer, sier han.

Fallet i annonseinntekter er hovedårsaken til at omsetningen i Amedia faller med ni prosent i 2016 sammenlignet med i 2015. Omsetningen endte totalt på 3,77 milliarder kroner og på bare fem år har omsetningen i Amedia falt med 1,5 milliard kroner. 

Her kan se resultatene til Amedia for 2016. Alle tall i MNOK. 

Amedia 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning 3.777 4.151 - 9,0
Driftsresultat 148 304 - 59,5
Resultat før skatt 123 267 - 53,9