Torsdag arrangerte Kommunikasjonsforeningen sin store konferanse «Kommunikasjonsdagen 2017» der kommunikatører, PR-sjefer og journalister fra hele landet hadde samlet seg for faglig påfyll i Det Norske Teatret.

En av foredragsholderne var utviklingsredaktør i Adresseavisen og tidligere redaksjonssjef i NRK Beta, Ingeborg Volan. Hun inntok scenen for å snakke om hvordan media skal få til å sette dagsorden i den digitale mediehverdagen, og hvordan man best kan sikre publikums tillit til mediene og det på en tid der skepsisen til journalister synes å øke kraftig.

Denne uken gikk blant annet NRK, VG og Dagbladet ut og lanserte det nye selskapet Faktisk.no som skal være en leverandør av kvalitetssikret journalistikk og faktasjekke påstander som kommer frem i det offentlige ordskifte.

Les mer: Slik blir Medie-Norges nye «spesialenhet» mot falske nyheter

- Som bransje har vi et stort ansvar for å sikre at publikum vet at det de leser er sant. Falske nyheter, blant annet, skaper en barriere for dette, men mest av alt fordi begrepsbruken er svært problematisk. Vi bør ikke kalle det nyheter i det hele tatt, når det ikke er det. En tydeligere og ærligere kommunikasjon med publikum blir derfor helt avgjørende i tiden fremover. Journalister tar for gitt at publikum vet hvordan de jobber, men sannheten er at de fleste ikke er kjent med våre metoder, sier Volan.

- Er det en tillitskrise mellom publikum og medier i dag og har det forverret seg det siste halve året?

- Jeg tror ikke tilliten til mediene er vesentlig svekket den siste tiden. Undersøkelser viser at flertallet i befolkningen mener at informasjonen de får fra de enkelte mediehusene, har de tillit til. Men vi har fått en diskusjon om hvordan nyheter blir til og hvorvidt journalisters verdier i for stor grad finner veien inn i den ferdige journalistikken. Det mener jeg er en diskusjon det er viktig at vi i media tar innover oss og ikke avviser.

For å bedre forholdet til publikum mener Volan man ikke nødvendigvis trenger flere slike «superpatruljer» som den NRK, Dagbladet og VG nå oppretter, selv om huns synes satsingen er bra. 

- Det er et veldig godt initiativ som har manglet i den norske mediefloraen. Å samle det beste fra Presse-Norge for å jobbe med kildekritikk på internett, er et stort skritt i riktig retning. Det er så fryktelig mye informasjon som skal, og bør, sjekkes i dag. Det trenger vi dyktige folk til for å forhindre en økende skepsis hos publikum, sier hun.

- Men ligger det ikke i NRK, Dagbladets og VGs samfunnsoppdrag å drive faktasjekk hver for seg allerede?

- Jo, det gjør det absolutt. Jeg oppfatter ikke at Faktisk fratar alle andre journalister for noe ansvar for å bringe pålitelig informasjon, for å si det sånn – heller at det opprettes et spesialistmiljø som skal jobbe spesielt med å hjelpe folk til å skille mellom skitt og kanel på internett, uavhengig om det er klassiske medier eller andre kilder som bringer informasjonen. Og det synes jeg er et positivt tilskudd.

Volan håper flere medier vil styrke fokuset på tydelighet i hvor journalistene henter informasjonen sin fra for å unngå «falske nyheter»-stempelet.

- Media trenger å snakke med et språk som er tilpasset publikum, og det er noe jeg håper vi vil se mer til. Vi snakker ikke lenger til publikum, vi snakker med dem. Det innebærer også at vi skal innrømme når vi gjør feil, og at vi er ærlige om hvilke metoder vi bruker når vi arbeider, sier Volan.