Pressens Faglige Utvalg (PFU) skal vurdere om ni medier har gått for langt i sin omtale av barn som mobbere i Lommedalen-saken.

Det er klart etter at konstituert generalsekretær Nils E. Øy bruker initiativretten til å klage inn ni medier til klageorganet. Øy bekrefter overfor NTB at han nå forbereder en klage mot TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet og Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka.

– Grunnen til at jeg vil bruke initiativretten, er at vi skal få fram om mediene i denne saken har vært tilstrekkelig oppmerksomme på hvilke konsekvenser dekningen av saken har fått for barn, sier konstituert generalsekretær Nils E. Øy til NTB. 

Flere klager
Fra før av har PFU fått to klager på omtalen av den såkalte Lommedalen-saken der en 13 år gammel jente fra Lommedalen døde av underernæring på en hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. Moren til 13-åringen er tiltalt for grov mishandling, og saken mot henne er berammet i slutten av april.

Med samtykke fra jentas mor er en stort anlagt artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn der seks jenter opplever å urettmessig ha blitt uthengt som mobbere. Foreldre i Lommedalen har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E. Øy.

Hensyn til barna
Han klager på grunnlag av Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn. Øy har plukket ut de ni mediene fordi han mener deres omtale i januar i fjor inneholdt beskyldninger mot barn. 

– Det er omtalen i disse ni mediene jeg mener er relevante, og hvor det er publisert beskyldninger mot barn. Om de har gjort egne undersøkelser eller ikke, framgår ikke av det de har publisert. For meg virker det som om kildegrunnlaget deres er nokså tynt, men dette må jeg komme nærmere tilbake til når jeg fyller ut klagen, sier Øy. 

Ute etter lærdom
Flere medier har tatt selvkritikk for sin dekning. Under et debattmøte i januar i regi av Oslo Redaktørforening, beklaget både NRK og TV 2 at de kan ha gått for langt i å fremme mobbepåstander mot medelever til 13-åringen. 

– Det var under dette møtet i januar det ble klart for meg at omtanken for barna ikke kan ha vært til stede. Jeg er ute etter å få fram lærdommen av dette, sier Øy. 

Klagen der Øy benytter seg av initiativretten kommer mer enn et år etter at sakene ble publisert. I vedtektene til PFU heter det at foreldelsesfristen for klager er seks måneder etter publisering hvis det ikke er tungtveiende grunner til å fravike fristen. PFU-sekretariatet innstiller på å fravike klagefristen i denne saken. 

Nils E. Øy tror ikke at PFU rekker å behandle saken under sitt møte 28. februar, men sier det er viktig å få behandlet alle klagesakene rundt Lommedalen-tragedien før rettssaken mot moren i april.