Nyhetsarbeidet i NRK omorganiseres. Fra nå av vil arbeidet bli organisert i tre redaktørlinjer; en direkte-, en fag- og en programlinje.

Direktelinjen vil ha ansvar på oppdatering alle plattformer. Dagsrevyen, Nyhetsmorgen, Dagsnytt 18 og Kveldsnytt ligger under programlinjen, mens faglinjen skal ha ansvar for dypere journalistikk innenfor spesifikke fagfelt.

Hver av disse linjene skal ha en egen redaktør. 

Stillingen nyhetssjef har også blitt opprettet og skal nå besettes, det melder kringkasteren selv.

- Vi mener funksjonen nyhetssjef vil styrke oss i å være raskt ute, og vil være en plattformuavhengig funksjon som vil være til stede og kunne ta grep gjennom store deler av døgnet inkludert helg, sier Beverfjord til NRK.

Å styrke NRKs posisjon på mobil er et viktig mål når nyhetsdivisjonen rigges om, melder kanalen. 

- Det viktigste vi skal drive med fremover er fortsatt journalistikk og historiefortelling. Men publikum har flyttet på seg. For å nå ut, må vi være der publikum er, sier nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord.

- NRK er i en unik posisjon, men vi må utnytte ressursene våre riktig i en verden hvor folks medievaner endrer seg stadig hurtigere. Med den modellen vi nå har valgt, mener vi å være best mulig rigget for framtida. Hvor vi både tar vare på flaggskipene våre og tar et digitalt løft.