I fjerde kvartal omsatte Polaris Media for 393 millioner kroner, som er to prosent  mindre enn i samme periode året før. Driftsresultatet endte på 40 millioner kroner, mot 25 millioner i tilsvarende periode årete før.

Mediekonsernet har fortsatt god vekst i abonnementsinntektene og i trykkeriinntektene, mens annonseinntektene fortsetter å falle. Nedgangen var på ni prosent i fjerde kvartal og rammer spesielt på papir.  Kostnadene ble redusert med 20 millioner kroner.

- Fjerde kvartal 2016 ble en bra avslutning på et krevende 2016. I fjerde kvartal kan konsernet vise til sterk resultatfremgang i som følge av en god vekst innen abonnementsinntektene og siviltrykkinntektene, effekt av kostnadstiltak, og noe bedre utvikling innen annonseinntekter, sier konsernsjef Per Axel Koch i en resultatmelding torsdag morgen.

- Bedre annonseutvikling
De samlede annonseinntektene falt med ni prosent i fjerde kvartal til 170 millioner. I 2016 gikk annonseinntektene ned 13 prosent.

- Annonseutviklingen i november og desember ble noe bedre enn utviklingen tidligere i 2016, dette gjelder spesielt på papir. Den underliggende utviklingen med økende dreining til programmatisk kjøp, sosiale medier og søk er fortsatt tydelig, opplyser Polaris.

Slik er inntektsutviklingen:

  • Abonnementsinntektene økte fire prosent i fjerde kvartal og viser en årsvekst på fem prosent. Abonnementsinntektene utgjør i 2016 den største inntektskilden for Polaris Media. 
  • Annonseinntektene gikk ned ni prosent i fjerde kvartal, som er mindre enn årsnedgangen på 13 prosent. Annonseinntekter papir ned ni prosent i fjerde kvartal, mens digitale annonseinntekter er ned åtte prosent, drevet av at annonseinntektene beveger seg til programmatisk kjøp, sosiale medier og søk.
  • Dette gir bred nedgang i alle kanaler og kategorier. Mediehusene har sterk vekst i programmatisk annonsesalg, men fortsatt fra et lavt nivå.
  • Trykkeriinntektene vokste ni prosent som følge av vekst i siviltrykkinntekter og nye avisoppdrag i Nord-Norge. Årsveksten ble en prosent. 

Nye kutt på 300 millioner
Polaris er blant mediekonsernene som gjennomfører kostnadskutt for å demme opp for inntektsfallet. I 2016 ble kostnadene kuttet med 61 millioner kroner.

Innen 2020 skal gjennomføres nye, resultatforbedrende tiltak på til sammen 300 millioner kroner, hvorav
halvparten skjer i 2017. Samlet er det avtalt frivillig
nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019, til sammen 167 årsverk.