Schibsted-konsernet legger i morgentimene onsdag frem sine tall for fjorårets fjerde kvartal og helåret 2016.

Tallene viser at selskapet har et driftsresultat på i overkant av en halv milliard kroner for fjorårets siste tre måneder. Det er en bedring sammenlignet med tilsvarende tall i 2015 da tilsvarende resultat var på 442 millioner kroner. 

Ser en resultatet før de mange investeringene selskapet gjør på det internasjonale rubrikkmarkedet, var veksten i driftsresultatet før investeringer på ni prosent til 682 millioner kroner. 

- Med et godt fjerdekvartal i 2016 avslutter Schibsted et år med solid vekst og som følger våre strategiske planer. Vi fortsetter å styrke vår posisjon som et ledende globalt selskap på det digitale rubrikkmarkedet og bygger digitale mediehus basert på våre sterke økosystemer i Skandinavia, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal. 

Les også: Abonnementsvekst og kostnadskutt gir bedre resultater for Schibsteds mediehus

Omsetningen økte med 112 millioner kroner til godt over fire milliarder kroner sammenlignet med 2015, og det var en vekst snaue tre prosent.

Større i Frankrike enn Norge
Det er særlig på området rubrikkannonser at veksten er størst og Schibsted trekker frem Frankrike og pengemaskinen Leboncoin som et eksempel. I Frankrike omsetter Schibsted nå for 520 millioner kroner på rubrikkmarkedet og det er mer enn selskapet henter ut på sitt norske hjemmemarked med tjenesten Finn. Der var omsetningen i fjerdekvartal på 390 millioner kroner. 

Rubrikkområdet i sin helhet vokste til sammenligning med hele 16 prosent. 

- Vår sterkeste vekstmaskin Leboncoin fortsetter å vokse raskt og har gjennom 2016 bygget en betydelig inntektsbase innenfor eiendom og selskapet startet å ta seg betalt for den attraktive stillingsvertikalen i fjerdekvartal, sier Ryssdal.

Også i det langt mer modne norske markedet er det bedring i resultatene, mens Schibsted sliter mer i Spania. Samtidig tjener nå penger på sine rubrikksatsinger i Italia, Østerrike og Irland.

Satser med mobilapp
Schibsted har også investert mye penger i sin mobilapp Shpock for å ta opp kampen med konkurrenten Letgo, der Schibsteds samarbeidspartner i Brasil og Asia, Naspers, er inne på eiersiden.

I kvartalsrapporten heter det at Schibsteds mobilapp nå har 35 millioner nedlastninger. 

Resultatet før skatt for perioden endte på 288 millioner kroner, en klar bedring fra tilsvarende periode i fjor da resultatet før skatt viste et underskudd på 285 millioner kroner. 

Her ser du tallene til Schibsted for årets fjerdekvartal. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning 4.059 3.947 + 2,8
Driftsresultat  295 - 305  
Resultat før skatt 288 - 285