Det er dagen for resultater fra de store mediekonsernene og i kveldstimene onsdag, er det svenske Bonniers tur til å slippe tallene for 2016. Svenske Bonnier, som eier aviser som Dagens Nyheter og Expressen og den svenske tv-kanalen TV4, må imidlertid konstatere at resultatene svekker seg sammenlignet med tilsvarende tall fra 2015.

Les også: Halv milliard i overskudd fra Schibsted

Les også: Abonnementsvekst og kostnadskutt gir bedre resultater for Schibsteds mediehus

Overskuddet for avskrivninger endte på drøye milliarden svenske kroner i 2015, men Bonniers konsernsjef Tomas Franzén slår av 277 millioner svenske kroner på fjorårets resultat og ender opp med et driftsresultat (EBITA) på 731 millioner svenske kroner.

Resultatet belastes hovedsakelig fortsatt av investeringen i  betal-tv-kanalen C More, som Bonnier delvis solgte til TV 2,  den finske tv-kanalen MTV og spillselskapet Evoke Gaming.

Digital reklameskepsis
Men samtidig avdekker nå Bonnier-sjefen sin store skepsis til bærekraften i den digitale annonseøkonomien. Nå handler det om å bygge opp nye og mer stabile inntekter som brukerbetaling. 

- Vårt inntektsfokus ligger i hovedsak på å øke brukerinntektene. Vi skal fortsatt slåss for hver eneste annonsekrone, men på sikt tror vi ikke at medier vil ha den rekkevidden som kreves for å opprettholde en substansiell, digital annonseforretning. Blant våre selskaper er det først og fremst Expressen, MTV og TV4 som har det store dekningspotensiale som må til for å oppnå de riktig store digitale annonseinntektene, sier Franzén.  

Spørmålet er da hva Bonnier-sjefen tenker om det digitale annonsesalget i aviser som Dagens Nyheter, Dagens Industri og danske Børsen for å nevne noen av Bonniers avistitler. 

Bonniers omsetning falt med hele 414 millioner svenske kroner fra 25,9 milliarder svenske kroner til i underkant av 25,5 milliarder svenske kroner.

Ofrer kortsiktig lønnsomhet...
Ifølge en pressemelding fra Bonnier sier Franzén at det svenske mediekonsernet  det siste året har jobbet med å bygge opp «nye og mer bærekraftige inntekter» hvilket vil si en større andel brukerbetaling.

 Blant annet vises det til Bonniers flaggskip Dagens Nyheter, som ifølge rapporten har 80.000 rene digitalabonnenter, og en sterk tilstrømming av abonnenter til næringslivsavisen Dagens Industri. 

- Vi gjorde store investeringer i teknologi- og forretningsutvikling i våre eksisterende virksomheter samt på tilstøtende områder der vi ser muligheter for vekst. Samtidig fortsetter vi å forberede effektiviseringer i de tradisjonelle virksomhetene, sier Frantzén i meldingen.

Han sier videre at «fokus for Bonnier fram mot 2020 ikke primært er kortsiktigt, forbedret lønnsomhet», men å bygge «en langsiktig og bærekraftig virksomhet».

Bonnier satser blant annet på å utvikle nye, digitale konsumenttjenester som SF Kids og lyd og ebok-tjenesten Book Beat. 

... men kutter to milliarder
Samtidig har Bonnier igjennom hele 2016 kjørt et heftig kuttprogram der målet har vært å spare to milliarder kroner fram till 2018 gjennom å kutte kostnadene i tradisjonelle medier, effektivisere og spare gjennom innkjøpssamarbeid. 

Les også: Bonnier skal kutte to milliarder

Bonnier-sjefen har tidligere uttalt at planen fremover er å teste flere nye forretningsområder de neste fem årene enn de har gjort de siste femti årene. Inntektsandelen fra digitale forretninger skal opp fra 20 prosent i dag til 35 prosent i 2018 - og videre opp til 50 prosent i 2020.

Her ser du tallene til svenske Bonnier for 2016. Alle tall MSEK. 

Bonnier 2016 2015 Endring i prosent
Omsetning 25.492 25.906 - 1,6
Driftsresultat 796 939 - 15,2
Resultat før skatt 558 709 - 21,3