Tv-seerne vet det kanskje ikke, men mandag 13. februar er en merkedag for TV 2-nyhetene. Nå er nemlig all nyhetsproduksjon samlet i samme avdeling, Nyhetskanalen, inkludert 18.30- og 21 Nyhetene, God morgen Norge og Været.

Det hele under ledelse av Karianne Solbrække, som er nyhetsredaktør og sjef for Nyhetskanalen i den nye organisasjonen.

- Vi har fått ny sendestruktur, flyttet sendinger mellom byene, ny møtestruktur, delvis ny ledelse, og mange i nye funksjoner som en konsekvens av omorganiseringen og det nye organisasjonskartet, forteller Solbrække til Kampanje.

For journalistene og reportasjelederne innebærer endringen at de får ansvaret for alle flater gjennom hele dagen, inkludert TV2.no.

- Tidligere hadde vi et regime som var delt, der mange jobbet på hovedsendingene 18-30 og 21, mens en mindre gruppe jobbet med Nyhetskanalen, forteller Solbrække.

Den andre store organisatoriske endringen som har trådt i kraft i dag, er at dagssendingene er flyttet til Bergen og ettermiddagssendingene til Oslo.

- Dagssendingene, hvor det er mest «breaking news», går fra Bergen, og det vil si at turnuser og arbeidstider har endret seg veldig. Det er mye høyere aktivitet i Bergen, samtidig som de mest gjestetunge sendingene går fra Oslo.

- Mye nytt å forholde seg til
- Er det kaotisk i dag eller går alt på skinner?

- Et sted midt imellom kanskje. Jeg vil ikke si at det er kaotisk, men det er mye nytt å forholde seg til for mange, og så oppdager vi ting som vi må endre på og evaluere. Men det er litt tidlig å komme med en konklusjon.

- Hvor stor er denne omleggingen?

- Det er den største siden Nyhetskanalen kom for ti år siden. Den var stor den gangen fordi det var en helt ny kanal. Dette er større fordi det er enda flere mennesker involvert.

Selv om seerne trolig ikke vil merke så mye til omleggingen i dag, håper Solbrække at de på sikt vil merke forskjell.

- Jeg håper man skal se at vi har et godt publiseringsløp på hver enkelt sak. Man skal vite hvilke saker TV 2 er opptatt av på tvers av kanaler, og at vi styrer ressursene inn på den tematikken vi mener er viktigst for seeren og leseren gjennom døgnet.

- Blir det bedre nyheter?

- Forhåpentligvis blir det det, men vi er også preget av nedbemanningen vi har hatt. Vi er færre mennesker, så det er viktig å prioritere.

- Hva kommer dere typisk til å nedprioritere?

- Det er vanskelig å si noe generelt om det, men det kan være pressekonferanser vi har gått på før, som vi nå vurderer som mindre interessant for seerne våre. Vi kommer fortsatt til å være heftig til stede der det trengs. Det handler om å utnytte ressursene bedre.

- Ikke bare nedbemanning
Omorganiseringen av TV 2-nyhetene ble kommunisert samtidig som planene for nedbemanningsprogrammet «TV 2 2020» ble presentert. Da var tallet på overtallige i nyhetsavdelingen på 23 årsverk.

Det jobber i dag litt over 100 ansatte i Nyhetskanalen.

Les mer: Solbrække blir nyhetsredaktør

- Hva vil være kriteriet når dere skal vurdere omleggingen?

- Vi må se på om det er effektivt og om det fungerer som vi vil. Alt fra større ting, som avdelinger som er slått sammen, til mindre ting, som klokkeslett for møter. Med situasjonen vi er i, har vi vært nødt til å legge om organisasjonen. Det er ingen vei tilbake. Men dette er heller ikke bare noe vi gjør fordi vi nedbemanner. Vi gjør det fordi jeg mener det er en bedre måte å drive nyhetene på.