Etter den åpne høringen i Kulturkomiteen om stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting forsøkte TV 2-sjef Olav T. Sandnes å berolige bekymrede konkurrenter som frykter for at støtten til «én enkelt aktør» vil gå på bekostning av annen mediestøtte og ramme andre nyhetsredaksjoner. 

- Hva sier du til kritikken som kom frem på høringen om at støtten gis som «én eksklusiv støtte til én enkelt aktør»?

- Jeg opplever at både Amedia og Schibsted først og fremst peker på at vi har en betydelig utfordring i Norge med å sikre finansiering av samfunnsviktig journalistikk. Det er derfor en bekymring for at dette går på bekostning av noe annet. Jeg mener at en delvis dekning av merkostnaden ved et kommersielt allmennkringkasteroppdrag ikke vil gå på bekostning av det, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til Kampanje. 

- Schibsted og Torry Pedersen mener dere ligger godt an i en skjønnhetskonkurranse om oppdraget «etter 25 år på sminkerommet». Er det ingen som kan ta oppdraget fra TV 2 dersom dere bestemmer dere for å søke?

Les mer: - TV 2 har vært på sminkerommet i 25 år. Andre kommer rett fra skauen

- Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Det vi har sagt hele tiden er at vi opplever at allmennkringkasteroppdraget har vært helt sentralt i snart 25 år og hvis det er rammevilkår som er balanserte så vil vi også søke ved en ny utlysning.

- Kommer dere til å søke?

- Beslutningen om å søke kommer vi til å ta i TV 2 den dagen vi har en utlysning å forholde oss til. Det er viktig å si at dette er en etappe i beslutningsprosessen på vei til å få en utlysning. Så får vi se hvor det ender og forhåpentligvis får vi se det før sommeren.

- Løser ikke mediemangfoldet
Til stede på høringen var blant andre Amedia og Schibsted som uttrykte sin bekymring over at en ny allmennkringkasteravtale skreddersydd til TV 2 er mediepolitisk risikosport.

- For å sikre reelt mediemangfold trenger vi generelle virkemidler som når all nyhetsproduksjon. Å støtte én aktør er ikke det som løser mediemangfoldet. Det er generelle gode virkemidler som treffer alle norske redaksjoner, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia til Kampanje.

Også den tidligere VG-sjefen og nå Schibsteds superstrateg Torry Pedersen mener en slik støtte vil bære galt av sted og den i tillegg bryter med regjeringens politiske erklæring.

- Hvorfor mener du stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting bryter med Sundvolden-erklæringen?

- Jo, for den sier den skal ta til orde for økt likebehandling av mediene, hvilket jeg mener er et veldig godt utgangspunkt. Men det dette forslaget legger opp til er å særbehandle én del av mediemarkedet – lineær-tv. Da er jeg redd den særbehandlingen knyttes til én aktør som tross alt har hatt 25 år på å forberede dette. Mens de eventuelle konkurrentene ikke har det.

- Du sa TV 2 «har vært på sminkerommet i 25 år», men hvor har Schibsted vært i disse 25 årene?

- Schibsted var med å starte TV 2, men det er en annen debatt. Mitt poeng er at jeg tror genuint at norske medier står overfor store utfordringer og at det vil være nødvendig med en helhetlig mediepolitikk hvor det etableres ordninger som er allmenne, plattformnøytrale og i størst mulig grad indirekte.

- Du er overbevist om at TV 2 får oppdraget dersom de søker?

- Jeg tror kanskje ingen andre kommer til å søke. For hvem andre skal ha mer kompetanse enn TV 2. Det finnes jo ikke.

Ikke enig med Schibsted
Lederen av Familie- og kulturkomiteen, Sven Harberg (H), var ikke enig med Torry Pedersen i at stortingsmeldingen bryter med Sundvolden-erklæringens målsetninger ved at den «ikke er allmenn, ikke er plattformnøytral og ikke er indirekte».

- Nei, det er ikke jeg enig i. Vi står bak det som står i Sundvolden erklæringen og venter på Mediemangfoldsutvalget, men vi kan ikke la Medie-Norge dø i mellomtiden. Det er en stund frem til innspillene fra mangfoldsutvalget er behandlet i departementet. Stortinget har bestilt en kjapp avklaring på det med kommersiell allmennkringkasting og det må vi levere på.

- Mye av bekymringen fra Schibsted og Amedia er at det gis støtte til én enkelt aktør. Har du forståelse for det?

- Ja, men så fikk vi vel svar da vi spurte tror du noen ville søke uten kompensasjon og det dro de på. Jeg tror det må være en gulrot for å ta det oppdraget også skal det balanseres og det er fortsatt ikke satt en sum. Det er inntil 15 millioner euro.

- Tror du det blir en avtale med en ny kommersiell allmennkringkaster?

- Ja, det håper jeg inderlig.