De ansatte i TV 2 må finne seg i å leve i uvisshet enda litt til. Etter at forrige sluttpakkefrist gikk ut 15. desember, er det nå klart at det fortsatt gjenstår 65 årsverk før ledelsen er i mål med kuttene. I underkant av 50 av dem skal tas i den inneværende runden.

Først i slutten av januar sikter TV 2 mot å være klare med ny organisasjon.

Les mer: TV 2-kuttene: 65 årsverk gjenstår

Klubbleder Henrikke Helland legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig.

- Det er ekstremt utfordrende. Vi står overfor en reell overtallighet. Vi også håper at det skal løses med frivillige løsninger, men det forutsetter at sluttpakkene som tilbys i de styrte prosessene er såpass gunstige at folk velger det, sier hun til Kampanje.

Det har ikke lykkes Kampanje å få et tall på hvor mange som har søkt sluttpakke før den siste fristen. I november var tallet 71.

- Prosessen er ikke helt avsluttet, selv om fristen er gått ut, sier Helland.

- Tror du man kommer i mål med frivillige løsninger?

- Det kan jeg ikke svare på. Det er avhengig av sluttpakkene som tilbys og de enkeltes vurderinger.

- Har dette tatt for lang tid?

- Det er krevende og det har tatt tid, men det er viktig at man bruker tid på å gjennomføre prosessen på en ordentlig måte.