Rundt 50 ansatte i TV 2 risikerer å bli sagt opp. 10-15 journalister og fotoredigerere skal være blant de som kan bli oppsagt. TV 2-ledelsen skal presentere den nye bedriftsorganisasjonen for de ansatte denne uken. Tv-konsernet skal kutte rundt 350 millioner kroner og 177 årsverk som følge av innsparings- og strategiplanen «TV 2 i 2020».

- Mest mulig på frivillig basis
Hvilke ansatte som får plass i den nye organisasjonen blir klart senere i uken. TV 2-ledelsen sier at den fortsatt vil prøve å unngå oppsigelser.

- TV 2 har i hele denne prosessen lagt vekt på frivillige løsninger – det ønsker vi fortsatt. Medarbeidere som på nåværende tidspunkt ikke er bemannet inn i ny organisasjon, får tilbud om individuell sluttavtale. I tett samarbeid med tillitsvalgte har vi jobbet frem sluttavtaler som er mer direkte rettet mot å bistå i overgang til ny stilling eller en ny tilværelse. Vi håper at dette skal gjøre at vi klarer å løse mest mulig av den resterende overtalligheten på frivillig basis, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til Kampanje.

Les også: 50 blir trolig sagt opp i TV 2 – kan ende i retten

Les også: TV 2-kuttene: - 65 årsverk gjenstår

Hun forteller at det ikke vil gå ut oppsigselser i TV 2 nå.

- Ingen medarbeidere vil på nåværende tidspunkt bli sagt opp fra TV 2, sier Willand.

Frykter arbeidsrettssaker
I TV 2 har ansatte vært spente på om det er ansiennitet eller kompetanse som ligger til grunn hvis ledelsen tyr til oppsigelser.

- Vi har hele tiden hevdet at ansiennitet må være det førende og eneste kriteriet man skal bruke, og at kompetanse skal brukes unntaksvis. Ledelsen har sagt at det er en helhetsvurdering med ansiennitet, kompetanse, sosiale forhold og redaksjonens sammensetning. Min forståelse er at det ledelsen har sagt, det står de ved, sier nestleder i redaksjonsklubben, Stein Akre, til Kampanje.

Han tror likevel at ansatte kan gå til arbeidsrettssak mot TV 2.

- Jeg har ikke sett hvem som er under streken. Jeg vet ikke hvem det er. Men jeg frykter at ledelsen har avveket ansiennitetsprinsippet i så mange tilfeller at det vil komme stevninger. Jeg håper det viser seg at de stort sett har fulgt ansiennitet og at vi slipper det, sier Akre.

- Vi må jobbe annerledes
Sarah Willand kommenterer dette slik:

- TV 2 gjennomfører nå en omfattende omstillingsprosess for at vi fortsatt skal kunne hevde oss i konkurranse med stadig flere internasjonale aktører og satse på nye områder. Da må vi jobbe annerledes, ha lavere kostnader og dessverre bli færre enn vi er nå. Dette handler ikke om at medarbeidere i TV 2 ikke er kompetente – det handler om at vi må klare oss uten noen av våre dyktige medarbeidere, sier hun.

- Krevende for TV 2
Mange ansatte i TV 2 mener denne uken blir den tøffeste så langt etter at TV 2-sjef  Olav T. Sandnes i mai 2016 varslet om insparings- og strategiplanen «TV 2 i 2020».

- Vi vet fra prosessene hos våre kollegaer i Aftenposten, VG, Polaris, BT og så videre at den uken vi skal inn i nå er hard og at mange reagerer forskjellig. Derfor ønsker vi å ha beredskapen klart og bruke mandag til å forklare at vi er klare og skal bistå alle så godt vi kan, sier Stein Akre i redaksjonsklubben.

- Som alle andre som gjennomgår lignende prosesser er dette krevende også for TV 2. Av hensyn til våre medarbeidere ønsker vi derfor ikke å kommentere dette ytterligere, sier Sarah Willand.