Mandag kveld var det åpen høring i Kulturkomiteen om stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Amedia, Mediebedriftenes landsforening (MBL), Schibsted og TV 2 var på plass, og budskapet fra Amedia og Schibsted var klart; En ny allmennkringkasteravtale skreddersydd til TV 2 er mediepolitisk risikosport.

- Vårt hovedbudskap er at vi ønsker å sette budskapet inn i en bredere mediepolitisk sammenheng, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia, som var første taler ut.

- Vi beklager at regjeringen og Stortinget ikke tar seg tid til å vente på Mediemangfoldsutvalgets innstilling, som kommer 1. mars, som vi forventer vil ha en helhetlig tilnærming. Vi ser med glede at det varsles en senere samlet gjennomgang av det mediepolitiske virksomhetsapparatet, fortsetter han.

Les også: - Går ikke på bekostning av annen støtte til journalistikk

Amedia: - Reagerer på forslaget
Stokstad medier mediestøtten bør være allmenn og åpen for alle medieaktører og ikke begrenses til en lineær-tv-aktør.

- Vi reagerer på forslaget om eksklusiv støtte til én enkeltaktør, for det er flere aktører som på avgjørende måte bidrar til å opprettholde et mediemangfold og ha et konkurrerende tilbud til NRK.

Hans bønn til Kulturkomiteen er at de åpner for å gi støtte til 62 steder utenfor Oslo, som er det samme antallet som Amedia har lokalaviser, og ikke bare ett.

- Det er ikke de kommersielle kringkasterne som er hardest rammet av de industrielle og markedsmessieg endringene vi ser. Vi ønsker en ny støtte som påvirker de mediene som i større grad er truet, sier Stokstad.

Schibsted: - Mikroskopisk sjanse for andre søkere
Leder for Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge, Torry Pedersen, viser til at regjeringen skriver i meldingen at det skal legges opp til en skjønnhetskonkurranse som er åpen for alle søkere.

- Én av de potensielle deltakerne har vært på sminkerommet i 25 år. Eventuelle andre kommer rett fra skauen. Sannsynligheten for at andre vil søke på oppdraget, og at lokaliseringen vil være andre steder enn Bergen, er etter vårt syn mikroskopisk, sier Torry Pedersen.

Les også: Torry Pedersen slutter i VG - blir sjef for alle Schibsted-medier

Den tidligere VG-sjefen mener avtalen slik den tegnes opp i meldingen bryter med Sundvolden-erklæringens målsetninger ved at den «ikke er allmenn, ikke er plattformnøytral og ikke er indirekte».

- Et problem med mediepolitikken har vært at den søker å løse én og én utfordring, uten en helhetstanke. Jeg mener det er svært uheldig at vi ikke får en helhetlig behandling av mediepolitiske tiltak, men fortsetter å behandle enkeltelementer isolert. Da risikerer man at effekten blir det motsatte av intensjonen, sier Pedersen.

Han sår tvil ved at TV 2 taper penger på nyhetsproduksjonen.

- Det er sannsynlig at nyhetsproduksjonen er lønnsom for TV 2, på grunn av merkevareeffekten. To lokasjoner og innhold for barn og unge innebærer på den andre siden reelle merkostnader. Departementet foreslår en varighet på fem år. Slik mediebransjen utvikler seg er fem år en evighet. Vi foreslår at avtalens varighet begrenses og mener tre år er maksimalt fornuftig avtalelengde.

MBL: - Fem år er veldig lenge
Styreleder i MBL, Tove Nedreberg, etterlyser i likhet med Stokstad og Pedersen en bredere vurdering av de mediepolitiske virksomhetene.

- Statsstøtte til kommersiell allmennkringkasting må vurderes opp mot effekter av andre aktører, ikke bare NRK, men også de andre aktørene for øvrig, sier hun.

Nedreberg mener også avtaleperioden på fem år er for lang.

- Jeg mener det er klokt at en støtte eller en kompensasjon bør være tidsbegrenset, det er ikke gitt å spå hvordan tv-landskapet ser ut om tre år. Fem år, slik det foreslås, er veldig lenge.

Saken fortsetter etter bildet.

Ber Stortinget vedta melding: TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener konkurrentene sporer av debatten, og forventer at flere vil søke dersom avtalen er attraktiv.

TV 2: - Ikke subsidier
TV 2-sjefen selv mener argumentene om å sette en ny tv-avtale i en bredere mediepolitisk sammenheng, er en avsporing.

- Saken handler ikke om generelle subsidieordninger eller at mediebransjen vil ha behov for flere incentiver fra det offentlige i årene som kommer, sier Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV 2.

- Stortinget har bestemt at dette er en egen sak som handler om kjøp av allmennkringkastertjenester. Dette er ikke subsidier til den som leverer tjenesten. TV 2 eller andre aktører står fritt til å søke om å bli leverandør av denne tjenesten. Dersom avtalen er voldsomt attraktiv, forventer jeg at flere, kanskje til og med noen fra skauen, vil komme og søke, fortsetter han.

Sandnes går samtidig langt i å bekrefte at TV 2 vil søke på en avtale.

Kom med julegave til TV 2
Én uke før jul slapp kulturminister Lind Hofstad Helleland meldingen der regjeringen for første gang åpner for å gi en kommersiell allmennkringkaster direkte statsstøtte.

TV 2 har vært kommersiell allmennkringkaster siden kanalen gikk på lufta i 1992, men deres avtale med staten løp ut 31. desember, ettersom TV 2 valgte ikke å søke på den nye, midlertidige avtalene som ikke inneholdt statsstøtte. I stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting kommer det frem hvordan regjeringen ser for seg at en kommersiell allmennkringkaster, som TV 2, skal kompenseres for å ta på seg en slik rolle.

Slik vil regjeringen utforme en ny avtale med en kommersiell allmennkringkaster:

  • Regjeringen vil gi kompensasjon til én kommersiell allmennkringkaster.
  • Kompensasjon for merkostnader i fem år.
  • Støtten er opp mot 15 millioner euro i året, eller rundt 135 millioner kroner.
  • Midlertidig tiltak i påvente av fremtidens mediepolitikk.
  • Kan tidligst iverksettes i 2018.
  • Mottakeren forplikter seg blant annet til hovedkontor utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, 50 prosent norsk innhold og norskspråklige programmer for barn og unge.

Les mer: Slik blir statens nye «TV 2-avtale» - vil gi statsstøtte