Siste frist for å søke sluttpakke i TV 2 gikk ut torsdag 15. desember. Etter planen skulle ytterligere 70 årsverk kuttes før nyttår. I tillegg er rundt 20 årsverk er identifisert overtallig frem i tid, men berøres først når TV 2 flytter inn i nye lokaler i Bergen og i Oslo. Ledelsen valgte imidlertid å vente med å ta noen avgjørelser til etter jul.

Nå er det klart at det gjenstår rundt 50 årsverk i den inneværende kuttprosessen, mens ytterligere 15 årsverk skal fjernes i neste runde.

- Det gjenstår fortsatt en overtallighet på 65 årsverk i TV 2. I underkant av 50 av disse inngår i dagens bemanningsprosess. Vi har fortsatt et mål om å løse den resterende overtalligheten med frivillige løsninger, og vi sikter mot å ha ny organisasjon på plass i løpet av januar. Utover dette ønsker vi av hensyn til våre medarbeidere ikke å kommentere detaljer i bemanningsprosessen, sier organisasjons – og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til Kampanje.

TV 2 ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om prosessen, eller om hvor mange sluttpakkeavtaler de har inngått totalt.

Les også: TV 2: - Ikke i mål med sluttpakker

TV 2 skal kutte rundt 350 millioner kroner som følge av innsparingsplanen «TV 2 i 2020».

Les mer: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke