I dag møttes Pressens faglige utvalg (PFU) for siste gang før sommeren, blant annet for å behandle en klage mot Nettavisen. I mai slo Nettavisen opp et blogginnlegg skrevet av Jarle Aabø om Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg på front med tittelen «Har hun satt ny norgesrekord i arroganse?». Bakgrunnen var omgjøringen av parkeringsplasser ved Rådhuset i Oslo, fra biler til motorsykler, en omgjøring Aabø tilskrev Miljøpartiet De Grønne. Senere viste det seg at det var forrige byråd som hadde stått bak endringen. Dette ble korrigert i et nytt oppslag.

Leser og SV-politiker Thor Egil Braadland mener Nettavisen har brutt på en rekke bestemmelser i Vær Varsom-plakaten, blant annet punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse, og punkt 4.4, om at titler skal ha dekning i stoffet.

Utvalget mener korrigeringen til Nettavisen retter opp det opprinnelige overtrampet og legger vekt på at innlegget var en politisk meningsartikkel og at sentrale politikere må akseptere å bli utsatt for kritikk for nåværende forhold, selv om det er deres forgjengere som er ansvarlige. PFU fastslår at Nettavisen ikke har brutt god presseskikk.

- Dette er en meningssjanger, og da skal det være høyt under taket. Det er fort gjort å ta feil når det har vært et regimeskifte, sier PFU-medlem Fremover-redaktør Tone Angell Jensen.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen menr det har ligget en forventning om at utvalget ville slå ned på overskriften «Har hun satt ny norgesrekord i arroganse?».

- Men det er så soleklart innenfor ytringsfriheten. Det er en sterk mening som ikke trenger å ha et faktisk grunnlag i det hele tatt. Det som er nødvendig å presisere er at når Nettavisen presenterer dette på sitt domene, så faller det juridiske og publisistiske ansvaret på redaktøren, sier han.

Les også: Aftenposten felles for reklamebilag

Aftenposten felt for Panama-oppslag
Tidligere i møtet ble Aftenposten felt for brudd 3.2 i Vær Varsom-plakaten, om at man skal være kritiske i valg av kilder og sørge for at opplysninger er korrekte, etter at avisen hevdet at to DNB-topper var Mossack Fonsecas kontakter i Luxembourg. Det er en av de to DNB-toppene, Jarle Mortensen, som klaget inn avisen. Han mener han aldri har mottat e-posten Aftenposten omtaler i sin sak og at han heller ikke har hatt kontakt med advokatfirmaet som har stått i sentrum for Panama Papers-saken.

E-postadressen Aftenposten knytter til Mortensen skal ikke ha vært reell.

- Det er ikke alltid det man gjør i god tro er godt nok. Noen ganger har man et større ansvar, selv om man mente man var i god tro i øyeblikket. Jeg er enig i konklusjonen til sekretariatet. Det er veldig sterkt å bruke navn og bilde og si helt tydelig at vedkommende har blitt kontaktet, sier PFU-medlem og representant for allmennheten, Henrik Syse.

Utvalget mener Aftenposten sviktet da de ikke ville utlevere e-postadressen de satt på til DNB for å undersøke faktagrunnlaget i saken.

- Det er vanskelig å forstå at det skal være kildesensitivt å fortelle DNB hva e-postadressen var. Det kan umulig være kildemessig vanskelig å fortelle hvilke bokstaver som er før og etter alfakrøllen, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Utvalget diskuterer nå om bruddet også skal utvides til 4.7, om at man skal være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Også punkt 4.13 og 4.14 vurderes.

TV 2 felt i fotballstrid
Fotballagent Jim Solbakken har via advokat Jon Christian Elden klaget inn TV 2 for å ha brutt Vær Varsom-plakaten ved å utlevere lydopptak fra telefonsamtaler mellom Solbakken og TV 2 til fotballbladet Josimar.

Sekretariatet fastslår i sin innstilling at partene er svært uenige om premissene som lå til grunn for samtalene, men ettersom TV 2 ikke selv har publisert opptakene, har de ikke brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.10 om skjulte opptak.

TV 2 ble felt for brudd på god presseskikk for å ha brutt punkt 3.6 om at upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående. I dette tilfellet regner PFU Josimar som en utenforstående part. I den forbindelse felles TV 2 også for brudd på 3.4, om vern om pressens kilder, og 3.5, om at man ikke skal oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet.

Felt for feilinformasjon om helikopterstyrt
Også Stavanger Aftenblad ble felt for brudd på god presseskikk, etter at de skrev at helikopteret som styrtet fredag 29. april var på vei fra Bragefeltet i Nordsjøen, og ikke Gullfaks B, som det senere skulle vise seg.

- Dette er en vanskelig sak, fordi det handler om en av de mest krevende øvelsene vi har, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK.

Hun mener avisen burde tatt seg tid til å sjekke at opplysningen de hadde fått stemte.