I mars meldte Schibsted at det kunne bli aktuelt å legge ned et trykkeri i sørvest.

Les mer her: Schibsted vurderer å legge ned trykkeri

I dag melder selskapet at styret i Schibsted Norge AS har besluttet å legge ned Schibsted Trykk Stavanger med virkning fra november 2016.

- Grunnen er at et vesentlig fall i papiravisproduksjonen gjennom de siste årene har medført at Schibsteds trykkerier i Oslo, Bergen, og Stavanger samlet sett nå har en betydelig overkapasitet.  For å sikre lavest mulige enhetskostnader har styret bestemt å overføre produksjonsporteføljen i Stavanger til Schibsted Trykk Bergen og Schibsted Trykk Oslo.  Dessverre vil tilsammen 38 ansatte ved Schibsted Trykk Stavanger bli berørt, sier Harald Jacobsen, administrerende direktør i Schibsted Trykk AS.

Overføringen av produksjon til Bergen og Oslo innebærer at samtlige interne og eksterne trykkerioppdrag kan gjennomføres med relativt små endringer i deadlines.  Unntaket er Stavanger Aftenblad som har kommet langt i den digitale transformasjonen, og som selv uttrykker stor tro på en sterk papirutgave i samspill med et sterkt digitalt nyhetsprodukt.

- Alle redaktører ønsker seg alltid deadline så seint som mulig. Samtidig vil et papirprodukt alltid tape deadlinekampen mot digital sanntidsrapportering. I Stavanger Aftenblad må vi erkjenne at overkapasiteten i trykkeribransjen gjør at det er for dyrt å opprettholde alle dagens trykkerier. Vi får en dårligere deadline, men samtidig får vi også redusert kostnader som i større grad gjør det mulig å skjerme vår hovedoppgave, å lage god journalistikk med utgangspunkt i Rogaland. Det vil fortsatt komme til uttrykk gjennom en sterk papirutgave, sier Lars Helle, sjefredaktør og administrerende direktør i Stavanger Aftenblad AS.

- Dette er ingen hyggelig dag for Sandnes- og Stavangerregionen. Mange dyktige fagfolk mister arbeidet sitt. Fra Aftenbladets side er det grunn til å takke for det arbeidet de har gjort og den utmerkede kvaliteten de har levert på alle områder.

Det vil umiddelbart bli innledet samtaler med representanter for de ansatte i Stavanger med tanke på avviklingsplanen.

- Det vil være behov for en viss oppbemanning i Oslo som følge av overføring av produksjon og berørte ansatte i Stavanger vil bli prioritert, sier Jacobsen.  Jacobsen sier at bedriften vil sørge for sluttordninger, økonomisk rådgivning og karriereomstillingsprogram for ansatte i Schibsted Trykk Stavanger.