Tirsdag møtes Medietilsynets tilskuddsutvalg for å avgjøre om nettavisen Dagens Perspektiv skal godkjennes som dagsavis på lik linje med andre aviser i pressestøtteordningen, skriver Klassekampen.

Medietilsynets tilskuddsutvalg legger trolig til grunn at Dagens Perspektiv kan få så mye som 7,5 millioner kroner i pressestøtte om den blir godkjent som dagsavis.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at vi skal kvalifisere til støtte, sier Magne Lerø, redaktør og eier av Ukeavisen Ledelse.

I andre deler av bransjen har søknaden fra Dagens Perspektiv skapt bekymring. Morgenbladet, som kommer ut ukentlig med et opplag på 29.000, kunne fått flere titalls millioner kroner i pressestøtte om de hadde forsøkt, noe de ikke vil.

– Vi ønsker ikke å tilpasse en avis etter pressestøtteordningen, sier fungerende sjefredaktør Ivar A. Iversen i Morgenbladet.

Ukeavisen Dag og Tid, som i likhet med Morgenbladet har vært opplagsvinner de siste årene, har heller ingen planer om å lage en digital dagsavis.

– Helt generelt vil jeg si at det påligger oss alle å være ordentlige og redelige, og ikke sette sammen en «pakke» som kan lure seg inn under ordningen, sier redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid.