Det er ingen hemmelighet at norske bloggere er av stor interesse for annonsører og kommersielle aktører som ønsker å treffe bloggernes målgruppe – Men hva er det som gjør at det eksisterer en oppfatning om at bloggerens håndverk ikke er verdt å betale for?

For å ha det på det rene: Jeg jobber som rådgiver i Trigger, og driver en ikke-kommersiell blogg når jeg kommer hjem. I motsetning til meg, har flere av mine bloggekollegaer har valgt å gjøre bloggen sin til sitt levebrød. Stadig oftere det siste året har det vært diskutert et voksende problem, nemlig at annonsører ønsker fri bruk av materiale – både tekst og bilder – uten å betale for det. I slutten av forrige fikk uke Ina-Janine Johnsen, som står bak Mat På Bordet, nok av slike henvendelser, og det kom raskt frem av reaksjonene at slike henvendelser skjer innenfor flere bloggfelt enn mat.

Les mer her: - Ukultur mellom journalister og bloggere

Les mer her: - Har andre utfordringer med bloggerne

Det handler altså ikke om redaksjonell omtale eller intervju, men en henvendelse for å få tekster og bilder tilsendt for fri bruk på tvers av egne kanaler og kjøpt annonseplass.

Hva er det med blogginnhold som gjør at det oppfattes som billig? Det er ingen tvil om at det er verdifullt arbeid det er snakk om, når det kommer en henvendelse om å gi fra seg både tekst, høyoppløselige bilder og ikke minst rettighetene til det. Henvendelsen kommer fordi det noen anser det som godt markedsføringsmateriale. Og hva skal fagpersonen og innehaver få som betaling? Trafikk, uten garantier, riktignok.

Jeg lurer også på hva som gjør at det tilbys «trafikk» som valuta. Bransjen vet godt at reklamekjøp og innholdsproduksjon koster, og uansett om det er penger eller annen avtale som gir noe veldig spennende tilbake til bloggeren, må det fremstå som attraktivt – og håndfast – for bloggeren. Allikevel mener noen annonsører og/eller deres byråer at det ikke er verdt å betale ordentlig for noe når det skal brukes til nettopp reklame. Har virkelig markedet kommet dit at vi ikke anerkjenner innholdsleverandører som betalingsverdige? Det er jo ikke slik at store kommersielle aktører driver sine nettsider for å promotere bloggere, de drives for å øke trafikk og ikke minst bunnlinja.

En lenke et sted som kan generere trafikk og kan gi eksponering er ikke betaling. Det er verken attraktivt eller håndfast. Ingen lever av trafikk i seg selv. Det kan også stilles spørsmålstegn ved hvorvidt det kan karakteriseres som positiv eksponering når det er fra en kommersiell avsender, eller om bloggeren da etterhvert blir redusert til nok et reklameansikt på andres flater og dermed vanner ut sin egen troverdighet i det lange løp.

Det kan også stilles spørsmålstegn ved hvorvidt det kan karakteriseres som positiv eksponering når det er fra en kommersiell avsender, eller om bloggeren da etterhvert blir redusert til nok et reklameansikt på andres flater og dermed vanner ut sin egen troverdighet i det lange løp. I tillegg er det verdt å være bevisst på om og hvordan innholdets verdi i seg selv påvirkes når det distribueres fra ulike avsendere og på tvers av plasseringer, og dette må både bloggerne og annonsører ta i betraktning.

En oppfordring til bransjen: Vær redelige! Vi befinner oss i nye farvann, både når det gjelder annonsekjøp, plasseringer, programmatics og et medielandskap som forandrer seg raskt. Det skal vi lære å bevege oss i på best mulig måte, og mens vi gjør det: La god folkeskikk og redelighet stå i førersetet. Det er da vi kommer lengst.