TV 2s programavdeling opprettet i fjor stillingene som dramasjef og humorsjef. Til å bekle disse stillingene ansatte kanalen Christopher Haug og Alice Sommer. Nå opprettes i tillegg stillingene faktasjef og underholdningssjef. 

- Programavdelingen har 160 løpende programprosjekter til en hver tid. Dette krever tilstedeværelse og oppfølging på daglig basis, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2 om bakgrunnen for ansettelsene.

Det er en virkelig TV 2-veteran som får jobben med å bekle stillingen som underholdningssjef.  Rolf Wenell har lang fartstid i TV 2 der han har vært både programredaktør, programsjef og utviklingssjef.

- Vi er mange aktører som er ute etter det beste og mest relevante innholdet. Jeg tror vi kommer til å vinne om vi har fullt fokus på å utvikle og finne det beste innholdet. Da er vi avhengige av de beste idéene og de dyktigste programskaperne rundt om i Norge, og at de velger oss som samarbeidspartnere. Vi må være innovative og risikovillige, sier Wenell.

Han trekker frem «Huskestue», «Åsted Norge», «Petter uteligger» og «En kveld hos Kloppen» som eksempler på nye konsepter som er utviklet i samarbeid mellom eksterne norske produsenter og TV 2.

Den nye faktasjefen heter Ida Kalheim. Hun har de siste årene jobbet som redaktør for en rekke fakta-programmer i TV 2.

- Faktaprogrammer har vist seg å være svært levedyktig, og en viktig ryggrad i TV 2. Forbrukertimen med «Matkontrollen» og «TV 2 hjelper deg» har leverte stabilt høye tall, og vi skal prøve dette igjen til høsten, sier Ida Kalheim.

Alle de fire programsjefene rapporterer direkte til Nakken og de fire stillingstitlene gir dermed et tydelig signal om hvor det skal satses i TV 2 fremover.

- Volumet er høyt og ambisjonene våre er skyhøye. Vi ønsker jo å ha Norges beste fagmiljø på innhold. Fordi spennet er stort, er det behov for større grad av spesialisering innen de forskjellige fagområdene, sier han.

Les også: Reklamekjøper: - TV 2 leverer ikke

Endringene vil ifølge TV 2 gi Nakken bedre mulighet til å ha et større strategisk fokus. 

- Jeg ønsker å frigjøre tid til økende fokus på strategisk jobbing slik at vi i enda større grad kan ta posisjon på nytt innhold, optimalisere skjema, vurdere ulike publiseringsmåter samt å jobbe tett med fagsjefer og redaktører på å skape Norges sterkeste innholdsmiljø for historiefortelling igjennom levende bilder, sier Nakken.