Endringene i tv-markedet og fallet i den lineære tv-seingen, treffer ikke bare tv-kanalene. For i tillegg til at TV 2, Discovery og MTG alle må dra ned bemanningen, treffer nå slegga også den norske tv-produksjonsbransjen.

Tidligere i vår kunne Kampanje fortelle at Norges største tv-produksjonsselskap Rubicon måtte dra ned på bemanningen. Nå er turen også kommet til Nordisk Film som i en melding kan fortelle at de må «slanke organisasjonen».  

Les også: Rubicon slanker staben i tøffere tv-tider

Konstituert daglig leder i Nordisk film og tv, Erlend Hernø Røeggen, sier han nå «tar grep i en tøff tid i tv‐bransjen». Grepene gjøres for å ruste selskapet for fremtiden, mener Røeggen som tok over da Lars Finnland ga seg som sjef tidligere i år.

Les også: Slutter i Nordisk film etter 15 år

- Hensikten er å skape et dynamisk og vitalt selskap, som kan møte den nye virkeligheten i bransjen. Produksjonsbransjen opplever som tv-kanalene veldig usikre tider og for Nordisk film og tv har det medført mer uforutsigbarhet i bestillinger, sterkere press på prisene på produksjonene og krav om nye måter å skape innhold på, sier Hernø Røeggen.

- Hvor mange ansatte vil bli berørt av denne «slankingen»?

- Siden vi er midt i prosessen med sluttpakkene, er det ikke 100 prosent sikkert hvor mange som forlater selskapet, men cirka halvparten av den faste staben har mottatt tilbud om avtale. Nordisk har jo tradisjonelt hatt mange faste ansatte i forhold til de fleste produksjonsselskap i Norge og derfor blir trykket større når bransjen er i endring, sier Røeggen.

Artikkelen forytsetter etter bildet.

Må kutte:

Konstituert leder i Nordisk film og tv, Erlend Hernø Røeggen, har allerede slipt knivene etter at han tok over for Lars Finnland tidligere i vår. - Bransjens raske omstilling gjør det nødvendig å ta grep, sier han.

- Ikke lenger mulig å drive som før
Etter det Kampanje kjenner til ligger den faste staben i Nordisk Film på i underkant av 30 personer. En halvering av staben må derfor betegnes som dramatisk. 

Røeggen sier målet er å få til bemanningskuttene gjennom frivillig avganger og der målet er å sitte igjen med «en kompakt kjerne av produsenter og produksjonsledere».  Han understreker at kuttene ikke må knagges på ansattes prestasjoner.

- Det er bransjens raske omstilling  som gjør det nødvendig å ta grep og selv om jeg skulle ønsket å beholde alle sammen, er det dessverre ikke lenger mulig å drive som før, sier Røeggen.

Etter fusjonen av Banijay og Zodiak ligger Nordisk film og tv under en av de aller største internasjonale tv-produksjonskonsernene. Banijay Zodiak Group eier i Norge også tv-produksjonsselskapene Mastiff og Yellowbird.

Kraftig omsetningsfall
Tall for 2015 foreligger fortsatt ikke, men utviklingen de siste årene har ikke vært god. I 2014 falt omsetningen med rundt 60 millioner kroner og underskuddet endte på fem millioner kroner. Den konstituerte tv-sjefen sier følgende om fjorårets tall.

- Har denne omstillingene noe å gjøre med eventuell svakere økonomisk utvikling i Nordisk Film?

- Ja, det har vært noen år nå der inntektene ikke har stått i stil med faste forpliktelser, så det henger sammen. Samtidig kler vi oss om til en ny fest. Det er bare å gyve løs, sier Røeggen. 

Selv om det er kutt og nedbemanninger som i dag preger Nordisk film, som i tillegg til «71 grader Nord» også produserer serier som «The Voice» og «Åndenes Makt», sier Røeggen at tiltakene som nå gjøres ikke bare er «en ren spareøvelse». En ny kreativ leder skal hentes inn.

 - Dette er også et offensivt grep for å forberede oss på de varslede endringene i bransjen. Vi kler oss om til en ny fest. Det er bare å gyve løs, sier Røeggen.