I mai varslet TV 2-sjef Olav T. Sandnes at tv-konsernet skal kutte kostnadene med 350 millioner kroner. Samtidig gikk TV 2-ledelsen ut med tilbud om sluttpakker hvor siste frist er satt til 31. august. Ansatte som søker innen 30. juni, altså i dag, får én ekstra månedslønn. Men bare 20 TV 2-ansatte har foreløpig fått innvilget sin søknad om sluttpakke. Dermed øker faren for ren nedbemanning i Norges største kommersielle tv-kanal.

- Fristen for å søke på sluttpakker er satt til utgangen av august. Parallelt med denne prosessen ser vi på hvordan TV 2 kan hente ut nok til at vi når målet om en kostnadsreduksjon på 350 millioner kroner frem mot 2020. Det er fortsatt tid igjen til fristen går ut, men slik vi ser det nå, så klarer vi ikke å unngå en nedbemanning i TV 2 til høsten, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til Kampanje.

Les mer: Skjebnedag for TV 2-ansatte: - Det viktigste allmøtet noensinne

Les mer: Skal kutte 350 millioner - alle tilbys sluttpakke

- I dialog med flere ansatte
Hun vil ikke bekrefte at kun 20 ansatte har søkt om sluttpakke i det den første fristen er i ferd med å løpe ut.

- Det har jeg ikke lyst til å kommentere nå, men vi er i dialog med flere ansatte og det er fortsatt to måneder igjen til siste frist går ut, sier Willand.

- Men vil det kunne komme nok søknader i løpet av sommeren til at TV 2 slipper å si opp ansatte?

 - Jeg kan ikke spå hva som skjer angående søknadene, men slik jeg ser det nå, så unngår vi ikke nedbemanning.

Ber ansatte skynde seg
TV 2 skal etter det Kampanje kjenner til ikke ha avgjort hvorvidt det vil bli gitt sluttvederlag til ansatte som eventuelt sies opp til høsten. Det skal ha blitt understreket kraftig at slike sluttpakker vil være dårligere enn dagens tilbud. Etter det Kampanje forstår har de første 20 innvilgede sluttpakkesøknadene kommet fra alle avdelinger i TV 2, fra både unge og eldre ansatte og fra kontorene i Oslo og Bergen. TV 2-ledelsen skal ha oppfordret ansatte som er i tenkeboksen til å skynde seg med å ta stilling til tilbudene som foreligger.

Tidligere i dag ble det kjent at TV 2 profilerte nyhetsanker Mah-Ruk Ali har tatt sluttpakke i kanalen hun har jobbet i de siste årene. Hun går til jobben som distriktsredaktør i NRK Buskerud.

Les også: Mah-Ruk Ali slutter i TV 2

Kampanje har tidligere beskrevet TV 2-sluttpakkene slik:

  • For ansatte med 0-4 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og én måneds etterlønn. Totalt fire måneder.
  • For ansatte med 5-9 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på tre måneder og to måneders etterlønn. Totalt fem måneder.
  • For ansatte med 10-14 års ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og to måneders etterlønn. Totalt åtte måneder.
  • For ansatte med 15 år og mer ansiennitet gis det sluttpakke med jobbfritak og lønn i oppsigelsestiden på seks måneder og fire måneders etterlønn. Totalt 10 måneder.
  • Det gis én ekstra månedslønn for de over 50 år, og det gis én ekstra månedslønn til de som takker ja til tidlig avtale innen en oppgitt frist.
  • Det betyr at TV 2 gir sluttpakker på minimum fire måneder og maksimum 12 måneder.

Les mer: TV 2 utelukker ikke oppsigelser

Les mer: Slik blir sluttpakkene i TV 2