Kampanje.com kan vi lese om at Aller-eide KK tetter gapet til rivalen (Klikk.no) på nett. Tallene viser at på mobil så har KK.no gått forbi Klikk.no. Det bekymrer ikke Klikk fordi kampen om klikk, lesertall, er forbi.

Uke 23 på tallene viser en framgang for KK på 13.7 prosent mens Klikk går ned 3 prosent. Aller-eide Seoghør.no går samme uke ned 11.2 prosent. KK.no har også gått forbi på totale antall lesere ukentlig, og ender i uke 23 på 693 149 lesere. Klikk hadde 660 519 lesere totalt på samme uke.

Det er et svært respektabelt lesertall. Til sammenligning hadde KK et opplag på papir på 32 225 i 2015. Nå skal det sies at det hevdes at disse 32 225 magasinene leses av 174 000 mennesker, altså at hvert magasin leses av litt over 5 mennesker.

Uansett, det er en kamp om kvinnenes gunst på nett. Gjennom lesing på datamaskiner har Klikk.no ukentlig 642 025 ukentlige lesere mens KK har 537 558 lesere.

At kampen er hard, og det er lov til å bruke alle midler er det ingen tvil om. MinMote fra VG kaller seg den største motesiden i Norge. Det gjør VG med bakgrunn i TNSlistene.no hvor siden har 291 417 lesere på mobil ukentlig og 283 146 lesere gjennom datamaskiner. 

Betyr det at lesere ikke har noe å si? Selvfølgelig ikke. Det er fortsatt mer verdt å ha 100 000 lesere i ett segment enn 20 000 lesere i samme segment.

Det som er interessant er at ser man i forhold til motemagasinene på papir så blir bildet uansett noe annet. Costume har et opplag på 33 763 og Elle et opplag på 27 986. Begge har selvfølgelig noen andre lesertall. Elle leses av 134 000 (4,8 per blad) mens Costume leses av 139 000 (4,1 per blad). MinMote er altså, uansett hvordan man ser det, mye større enn de to papirmagasinene til sammen.

Sist uke hadde kvinnemagasinet Side2 totalt 603 866 lesere gjennom datamaskiner og 752 471 lesere på mobil. Da vi lanserte Side2.no den 4.januar 2005 var det ingen andre kvinnemagasiner på nett, men det er det nå.  I de 12 årene siden den første skissen til et magasin ble levert til ledergruppen i det som da var TV 2 Interaktiv har lesergruppene flyttet seg kraftig over til digitale medier.

Ikke bare har leserne blitt fulldigitale, men viktige faktorer som lesetid og lojalitet har økt betraktelig. Jakten på klikk er ikke lenger det viktigste for å måle suksess. Med en verden hvor segmentene, altså hvem som leser stoffet, og hvordan stoffet leses i tid og annonseffektivitet har blitt så viktig som det burde vært hele tiden så er det mye annet som må måles.

Betyr det at lesere ikke har noe å si? Selvfølgelig ikke. Det er fortsatt mer verdt å ha 100 000 lesere i ett segment enn 20 000 lesere i samme segment.

Også viktig, kanskje spesielt for de som kun ser på data i en programmtisk verden, er å se på modus og kontekst. Ingenting har forandret seg når det gjelder at hvor annonsen din leses og hvordan den oppfattes sammen med noe annet har mye å si. Å ha en moteannonse ved siden av en god moteartikkel på Minmote er mer verdt enn at samme annonse tilfeldig flyr forbi på et sosialt medie sammen med siste morsomme kattevideo.

Som leser har antall lesere litt mindre å si, men som annonsekjøper er det viktig å tenke på lesetid, på modus og på konteksten. Hvem, hva og hvor. Så ville nok de fleste annonsekjøpere være fornøyd med å treffe 660 000 lesere fra Klikk, 690 000 lesere fra KK eller 752 000 lesere på Side2 på deres favorittmediekanal – mobilen. Det er tross alt ganske mange flere enn de som leser papirmagasinene.

Pål Nisja-Wilhelmsen er direktør for innovasjon og forretningsutvikling i Mediehuset Nettavisen.