Mediekonsernet NHST har tapt millioner som følge at det vedvarende annonsefallet som av konsernet omtales som den størte tilbakegangen siden finanskrisen. I første kvartal hadde mediekonsernet, hvor Dagens Næringsliv (DN) er flaggskipet, et resultat før skatt på minus 22,3 millioner. I samme periode i fjor fikk NHST et resultat før skatt på 5,1 millioner.

Les også: DN-eier: - Svakere annonsemarked enn ventet

NHST-sjef Gunnar Bjørkavåg lanserte tidligere i år et såkalt  produktivitetsprogram som skal gi varige effektiviseringsgevinster på fem prosent.

Nå kommer resultatene i form av nedbemanninger. Ifølge Journalisten skal alle ansatte i DN i dag ha blitt informert om at de får tilbud om sluttpakker. Ifølge Journalisten er det snakk om 15 stillinger i redaksjonen av 120 redaksjonelt ansatte. Totalt må avisen kutte 45 millioner kroner.