Avisen Demokraten er klaget inn til Pressens faglige utvalg (PFU) for å ha publisert to satirefilmer som går hardt ut mot Fredrikstad kommune, og spesielt ordfører Jon-Ivar Nygård og varaordfører Kari Agerup. Filmene er produsert av den norske Hollywood-regissøren Harald Zwart, som selv er vokst opp i Fredrikstad.

De to filmene som er klaget inn er «Kong Jon-Ivar og Reguleringsplanen», som ble publisert 18. august, og «Kongen og visekongen», som er publisert 4. september.

Det er kommunen som er klager, med samtykke fra Nygård og Agerup. Kommunen mener Demokraten har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten om samtidig imøtegåelse, og punkt 2.3 om å vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet. Kommunen mener Demokraten burde ha opplyst om at Zwart er i en pågående utbyggingskonflikt med kommunen.

Den mener også konkrete påstander som fremsettes i filmene ikke er riktige, blant annet at Nygårg og Agerup ikke hadde de posisjonene i kommunen filmen hevder de hadde på gitte tidspunkt, og at filmene derfor også bryter med punkt 3.2, om å kontrollere at opplysningene som er gitt er korrekte. 

Demokraten avviser klagen i sitt tilsvar på bakgrunn av at det dreier seg om satire.

«Etter vår oppfatning dreier denne saken seg om satirens rammebetingelser ikke bare i journalistikken, men som en viktig ytring i et demokratisk samfunn. Vi understreker at satiren i de aktuelle filmene retter seg mot Fredrikstad-politikkens to fremste maktutøvere, ordføreren og varaordføreren, og mot politikken slik den er karakterisert i mediene av de fremste opposisjonspolitikerne, og åpenbart oppfattes av mange velgere.»

- Satire skal ikke være en bakvei
Avisen møter imidlertid ikke kommunens påstand om at filmene ikke har fakta på plass, og PFU legger dermed til grunn at kommunens fremstilling er riktig.

- Demokraten har spredt ukorrekte påstander, og da hjelper det ikke at påstandene er ikledd en drakt av humor og satire, heter det i sekretariatets innstilling.

Sekretariatet ville ikke felle Demokraten for brudd på punkt 2.3, men innstilte på å felle avisen for brudd på punkt 3.2 og 4.14.

Det ble raskt klart at deler av utvalget ønsker å felle Demokraten for brudd på 3.2, mens andre ønsker å gi Demokraten kritikk. Begge deler innebærer en fellelse av Demokraten.

- Satire skal aldri være en bakvei for å fortelle en historie man ikke får bekreftet, sier PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

- Vi er ganske herja for tiden med «fake news» og forsøk på å konstruere nyheter. Vi oppfordrer redaksjoner til å være uhyre varsom med faktasjekk i enhver sammenheng, og det etterlatte inntrykket etter å ha sett filmen er at de menneskene som er omtalt i satiren har ført sine gjerninger som de fremkommer der. Det bestrider kommunen og Demokraten har ikke fulgt det opp. Dermed må vi legge til grunn at det er noen faktafeil her, fortsetter han.

- Noe av det farligste man holder på med
- Ja, det er viktig vi har rom for satire, men det er viktig at vi fortsetter å gjøre folk trygge på at de kan vende seg til media for etterrettelig informasjon i samfunnet, sier kreativ leder i GK, Eva Sannum, som representerer allmennheten.

- Humor er noe av det farligste man holder på med. Det er noe av det som kan misforstås lettest og ramme kraftigst, derfor er satiresjangeren viktig og interessant, og bør opprettholdes som sjanger i media, sier Liv Ekeberg i Agderposten, som representerer journalistene.

Hun mener likevel det er kritikkverdig at Demokraten ikke har behandlet filmene på en journalistisk måte.

- Det er ikke tvil om at Harald Zwart er en dyktig filmskaper og bruker formen på en snedig måte for å forklare noe han mener er kritikkverdig i Fredrikstad kommune. Jeg stusser på at Demokraten ikke velger å lage journalistikk rundt filmene, fortsetter hun.

Advarer mot å sette presedens
Men det fantes også sterk tvil i utvalget om det var riktig å felle Demokraten for brudd på god presseskikk. Redaksjonssjef Anne Weider Aasen i TV 2 er redd for at utvalget innsnevrer satirens rammer med uttalelsen, og mener det gjør vondt å felle avisen.

- Det gjør forferdelig vondt, langt inne i sjelen, for hvilke signaler og hvilken presedens vil det sette for satirens rammer fremover, hvis det skal være strenge krav om at fakta skal være riktig? Hvordan ville man tenkt om dette var en tegneserie? spør hun.

Weider Aasen argumenterte videre for å moderere uttalelsen fra brudd til kritikk.

- Selv om vi synes det er vondt å gå inn og konkret vurdere satire, så har den elementer i seg som en ansvarlig redaktør må ta opp til vurdering når det kommer til publisering, sier Johnsen.

Etter en lengre diskusjon valgte PFU-lederen å støtte Weider Aasen i å moderere uttalelsen, og fikk også utvalget med seg.

Da valgte PFU-sekretær Kjell Nyhuus, som har sitt siste PFU-møte i dag, å ta ordet.

- Jeg vil benytte anledningen til å protestere litt. Hvis dere nærmer dere kritikk, så er det en mulighet til å skjule seg bak meningssjangeren satire og humor, fordi dere ikke slår hardt ned på en faktapåstand, sier han.

PFU landet til slutt på å gi Demokraten kritikk.

Uttalelsen kan du lese her.

Også Nettavisen ble felt i tirsdagens PFU for brudd på punkt 4.8, om å vise hensyn ved medieoale av barn, for å ha publisert et bilde av et thailandsk barn som angivelig stjeler en klokke. Saken har senere blitt trukket, men Nettavisen har likevel brutt god presseskikk ifølge PFU.