Torsdag gikk siste frist for å søke sluttpakke i TV 2 ut, men heller ikke denne gangen har det kommet inn nok søknader. Det bekrefter kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl overfor Kampanje.

- Akkurat nå er det en krevende tid for mange i TV 2. Flere kjenner daglig på stor usikkerhet. Som alle andre medievirksomheter må TV 2 nødt til å ta inn over oss de voldsomme endringene som treffer hele vår bransje. Vi skal bli færre og må fremover klare oss uten dyktige medarbeidere. Dette har vi ønsket å løse gjennom størst mulig grad av frivillighet. Derfor har vi i dialog med tillitsvalgte forlenget sluttpakkefristen flere ganger. Dessverre ser vi at vi heller ikke kommer i mål denne runden, til det er søkertallet denne runden for lavt. Vårt mål om å finne frivillige løsninger består, det vil vi jobber for også fremover, men da på et individuelt nivå, sier Dahl.

I november ble det klart at 70 ansatte må gå i neste runde, som etter planen skulle skje før nyttår. I tillegg er rundt 20 årsverk er identifisert overtallig frem i tid, men berøres først når TV 2 flytter inn i nye lokaler i Bergen og i Oslo.

Les mer: 70 TV 2-ansatte må gå i neste runde

Samtidig som de ansatte har hatt mulighet til å søke på sluttpakke, har ledelsen foretatt en kompetansekartlegging av organisasjonen.

- Bemanningen skal baseres på en helhetsvurdering av ansiennitet, sosiale forhold, alder, kjønn og kompetanse. Slik kan alle medarbeidere bli vurdert på et bredest mulig grunnlag. I dag har vi enkel tilgang til alles ansiennitet, alder og kjønn, mens vi ikke har oversikt over sosiale forhold og kompetanse. Alle får nå muligheten i samråd med lederne til selv å vurdere sin kompetanse og hvilke roller i den nye organisasjonen som kan passe for dem, sa organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i november.

Les også Desemberintervjuet med klubbleder Henrikke Helland i TV 2: - Blir ingen juleferie i år