Økt pressestøtte og særnorske skattegrep mot giganter som Facebook, Apple og Google. SV lanserer en krisepakke for å redde norske medier i sitt nye programutkast.

– Mediemangfoldet er under press. Spredning av falske nyheter og ren propaganda er til å miste nattesøvnen av, sier programkomiteens leder Snorre Valen.

Han mener det ikke er tilstrekkelig å vente på internasjonale skatteregler. I andreutkastet til nytt partiprogram foreslår SV å innføre nye regler for flytting av overskudd, med kildeskatt på royalties og lisenser.

– Urettferdig
Hensikten med skattereglene er å beskytte norske medier mot det partiet mener er urettferdig konkurranse.

– At store internasjonale aktører stikker av gårde med annonseinntektene uten å betale skatt og konkurrere på like vilkår, bidrar til å svekke norsk offentlighet, sier Valen.

SVs programutkast, som skal behandles i landsstyret før det endelig blir vedtatt under landsmøtet til våren, går også inn for økt pressestøtte. Samtidig skal allmennkringkasterne styrkes og NRK få mer penger.

Også Aps medieutvalg har tatt til orde for å skattlegge selskaper som Facebook og Google – og bruke pengene på norsk journalistikk. Det samme gjør Miljøpartiet De Grønne.

– Vi oppfordrer statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Linda Helleland (H) til å ta initiativ overfor EU for å avklare hvordan skattepolitikken overfor internasjonale selskaper skal håndteres, sier MDGs Une Aina Bastholm til NTB.