Et flertall på Stortinget sier - etter det Kampanje erfarer - ja til å øke NRK-lisensen neste år. Det skal være utfallet av forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Økningen blir på 30 kroner per lisensbetaler, hvilket gir NRK litt over 60 millioner kroner i økte inntekter i 2017.

- Vi står ved avtalen
Etter det Kampanje forstår, har alle partier - med unntak av Frp - stilt seg bak økningen. Dermed bryter Høyre med regjeringspartneren i lisenssaken. Høyre danner flertall sammen med partiene i komiteen som var med på avtalen om allmennkringkasting tidligere i år, hvor Stortinget slo fast at NRK skal kompenseres for pris- og lønnsvekst.

- Jeg er tilfreds med at avtalepartene i komiteen viser at de står ved avtalen fra tidligere i år, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, til Kampanje.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti har jobbet for å skaffe flertall for øke NRK-lisensen. Venstre støttet regjeringspartienes forslag om lisensfrys i 2015, men nå er Venstre en del av flertallet som øker lisensen.

Eriksen: - En fin uke for NRK
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er i dag på generalforsamlingen til EBU (European Broadcasting Union) i Sveits. Han fryder seg over nyhetene fra Stortinget.

- Dette har vært en veldig god og fin uke for NRK. Nå skal det sies at de fleste uker er gode for NRK, men med gårsdagens DAB-vedtak på Stortinget og dagens vedtak om lisensøkning er denne uken ekstra fin, sier NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen på telefon fra Geneve til Kampanje.

Han merker seg alle partier, med unntak av Frp, sier ja til økt NRK-lisens.

- Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget holder fast ved vedtaket i mars om at NRK skal sikres en inntektsøkning som er i tråd med pris- og lønnsøkningen. NRK ba om 30 kroner mer i lisens, noe som er litt over én prosent vekst. Derfor vil det fortsatt være viktig for NRK å drive omstilling og være nøkterne. Lisensveksten fører til at vi opprettholder vår økonomi på samme nivå neste år, sier han.

- Jeg er spesielt glad for at det et bredt flertall for lisensøkningen på Stortinget. NRK er avhengig av en stor oppslutning om finansieringen.

Varslet kutt på 100 millioner
Thor Gjermund Eriksen varslet kutt på 100 millioner neste år da det ble kjent at regjeringen ville fryse lisensen på samme nivå som i år. Nå ser det lysere ut.

- 30 kroner per lisensbetaler betyr vel 60 millioner kroner i økte inntekter neste år. I tillegg har vi en underliggende kostnadsvekst knyttet til rettigheter og programsatsinger. Derfor må vi fortsette med å omstille oss og drive med nyutvikling, men vi får litt mer penger nå til å lage programmer og innhold for folk, sier NRK-sjefen.

- Vil det fortsatt være behov for å kutte 100 millioner neste år?

- Vi må fortsette å omstille dagens virksomhet, men nå blir jobben litt enklere. Vi har naturlig nok ikke vedtatt neste års budsjett, fordi vi må vente på Stortinget, men dette er noe vi skal se på nå. Totalt sett vil vi være like mange ansatte neste år som i år.

Reagerte på lisensfrys
Da Høyre-Frp-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i oktober, ga de ga null kroner ekstra til NRK og valgte i stedet å fryse lisensen på 2577 kroner, foruten moms.

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen hadde på forhånd bedt Kulturdepartmentet om en lisensøkning på 30 kroner. Det ville ha gitt merinntekter på 60,8 millioner kroner til neste år for NRK.

- Det er ikke nødvendig å øke kringkastingsavgiften nå. Kringkastingsavgiften til NRK har økt mer enn den generelle prisstigningen de siste ti årene, samtidig som antallet lisensbetalere har økt, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Men nå velger altså Høyres stortingsgruppe å støtte lisensøkningen.

Les mer: NRK får ingenting av regjeringen - varsler kutt på 100 millioner

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa til Kampanje at han var svært overrasket over budsjettet, og fikk støtte fra mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Grande, som mener forslaget er et klart brudd med forliket som ble lagt frem av Kulturkomiteen på Stortinget i mars i år.

Der står det at «(...) NRK bør få gode og forutsigbare rammevilkår og legger til grunn at NRK bør få kompensasjon for pris- og lønnsutviklingen i årene som kommer.» Innstillingen, som alle stortingspartier foruten Fremskrittspartiet stilte seg bak, kan du lese i sin helhet her.

- Vi vil ta kontakt med andre partier for å presisere overfor kulturministeren at det hun har forslått med tanke på NRK-lisensen, et et brudd med forliket om allmennkringkasting, sa Grande til Kampanje.

Da regjeringspartiene sist helg ble enige med Kristelig Folkeparti og Venstre, ble den endelige behandlingen av NRK-lisensen gitt videre til kulturkomiteen på Stortinget. Der er det altså nå flertall for å skru opp lisensen i 2017.

Les mer: - Helleland bryter med Stortingets NRK-forlik

Les mer: Stopper regjeringens pressekutt - kamp om lisensen

Ved utgangen av 2015 var det 2.020.000 lisensbetalere. Totalt fikk NRK vel 5,4 milliarder  i lisensinntekter i 2015. Antallet lisenser har aldri vært høyere.

Så å si alle NRKs inntekter på 5,4 milliader kommer fra kringkastingsavgiften. I 2015 utgjorde lisensinntektene 97 prosent.

De øvrige tre prosentene eller 154 millioner kronene kom fra salg av rettigheter, salg av sponsorplakater, utleie av produksjonskapasitet og tilskudd fra fond og fra samproduksjoner.