I kveld presenterte regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet sin budsjettavtale med Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre.

I mediepolitikken er det klart at Venstre og KrF har stoppet regjeringens forslag om å kutte produksjonstilskuddet til avisene med ti millioner kroner, fra 313 millioner i år til 303 millioner neste. Det tilsvarte en nedgang på 3,1 prosent. I budsjettavtalen er kuttet fjernet med et pennestrøk.

- Jeg ble veldig skuffet over regjeringens forslag om kutt i pressestøtten da de la fram budsjettet i oktober. I en tid der mediene virkelig sliter var det helt feil medisin. Vi i KrF la i vårt alternative budsjett inn 15 millioner for både å rette opp kuttet og styrke ordningen. Jeg er glad for at vi i forhandlingene i hvert fall fikk rettet opp kuttet, sier mediepolitisk talsperson Geir Bekkevold i KrF til Kampanje.

De mediepolitiske slagene er imidlertid ikke over. For NRKs inntekter neste år blir avgjort av kulturkomiteen på Stortinget før jul. Regjeringen ville i statsbudsjettet fryse NRK-lisensen på dagens nivå, som er på 2.577 kroner, til tross for at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ba om en økning på 30 kroner per lisensmottaker, det vil si 60.8 millioner i økte inntekter neste år. KrF vil innfri kringkastingssjefens lisensønske.

- Når det gjelder NRK-lisensen så vil en økning av den bli behandlet i kulturkomiteen. Jeg vil jobbe for å skape flertall for en økning på 30 kroner, og forventer å bli møtt med forståelse for det all den tid et bredt flertall i vår sa at i påvente av ny finansieringsmodell for NRK, må NRK sikres at lisensen indeksreguleres, sier Geir Bekkevold til Kampanje.

Også Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har foreslått å skru opp lisensen med 30 kroner.