Torsdag kl. 16.30 legger kulturminister Linda Hofstad Helleland frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Der kommer det frem hvordan regjeringen ser for seg at en kommersiell allmennkringkaster, som TV 2, skal kompenseres for å ta på seg en slik rolle.

Slik vil regjeringen utforme den statlige støtten:

  • Regjeringen vil gi kompensasjon til én kommersiell allmennkringkaster.
  • Kompensasjon for merkostnader i fem år.
  • Støtten er opp mot 15 millioner euro i året, eller rundt 135 millioner kroner.
  • Midlertidig tiltak i påvente av fremtidens mediepolitikk.
  • Kan tidligst iverksettes i 2018.
  • Mottakeren forplikter seg blant annet til hovedkontor utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, 50 prosent norsk innhold og norskspråklige programmer for barn og unge.

TV 2: - Positivt
Nå skal Stortinget behandle meldingen, deretter skal regjeringen utforme en avtale. Kulturministeren ser ikke for seg at en ny avtale kan iverksettes før 2018.

- Vi er positive til at Kulturdepartementet har prioritert denne saken i en hektisk høst. TV 2 er fortsatt posisjonert for å søke på et oppdrag om kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i Bergen, såfremt forpliktelsene følges av en relevant motytelse og det kommer en snarlig utlysning, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en pressemelding.

Samtidig som Helleland legger frem en ny stortingsmelding om allmennkringkasting, legger hun også frem en ny melding om finansieringen av NRK.

Les mer: Vil skrote NRK-lisensen og lansere en medieavgift

Står uten konsesjon
Etter årsskiftet står TV 2 uten konsesjon, fordi de valgte ikke å søke på den midlertidige konsesjonen uten kompensasjon.

I Stortingets medieforlik, som ble inngått i mars i år, gikk et samlet storting, foruten Fremskrittspartiet, inn for å sikre en videreføring av en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen.

Oppdraget fra Stortinget var klart:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til å sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen senest innen utgangen av 2016.»

Les også: Vil skrote NRK-lisensen og lansere en medieavgift

I oktober la Mediemangfoldsutvalget, ledet av Knut Olav Åmås, frem sin utredning for hvilken modell som vil sikre en kommersiell allmennkringkaster i fremtiden. Selv om utvalget ikke ga noen klar anbefaling, kom det klart frem at en modell der det offentlige kjøper allmennkringkastingstjenester av én eller flere aktører var den beste løsningen «for å sikre en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo».

Les mer: Vil ha støtte til kommersiell allmennkringkasting

Utvalget var imidlertid ikke enstemmige i at statsstøtte er den beste mediepolitikken.

Les mer: - Stor irritasjon i Åmås-utvalg