Det er en artikkel i Morgenbladet fredag har om forfatter og foredragsholder Amal Aden, som har opprørt flere. I artikkelen kritiseres Aden for å komme med usannheter, og flere aviser kritiseres for å ikke ha sjekket fakta i Adens tekster.

Nå har blant annet Shabana Rehman Gaarder tatt til orde for kritikk av Morgenbladet i en Facebook-post. Her spør hun; «Har Morgenbladet gått fra vettet?». Det skriver Dagbladet.

- Deler av saken hadde en grunntone som for meg fremsto rasistisk og fordomsfull, mer det siste enn det første, sier Shabana Rehman Gaarder til Dagbladet.

I artikkelen skriver Morgenbladet blant annet: «Aden kommer fra en muntlig, somalisk fortellertradisjon uten moderne, vestlige krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Hun var analfabet til tenårene. I Norge løftes hun opp i en medievirkelighet med sannhetskrav.»

- Jeg mener hele det avsnittet er et fordomsfull tillegg for å vise til at somaliere ikke kan snakke sant. Det er et jungel-stempel, sier Rehman Gaarder til Dagbladet.

Marit Slotnæs, debattredaktør i Morgenbladet, skriver i en e-post til Dagbladet at avsnittet i lederartikkelen var med for å sette Aden inn i en tradisjon, ikke en bås.

- Dette er helt forskjellige kvinner med helt forskjellige uttrykk. Fellesnevneren er at de er opprørere og utbrytere, som i alle fall i perioder har levd under ekstremt press, skriver hun.