Torsdag kl. 16.30 legger kulturminister Linda Hofstad Helleland frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Der vil det komme frem hvordan regjeringen ser for seg at en kommersiell allmennkringkaster, som TV 2, skal kompenseres for å ta på seg en slik rolle.

Les også: Slik blir statens nye «TV 2-avtale» - vil gi statsstøtte

Samtidig gjør Helleland det klart at NRK-lisensens dager er talte.

Regjeringen vil fjerne NRK-lisensen, som i dag er knyttet til et tv-apparat, og lansere en ny medieavgift som skal være teknologinøytral. Kulturministeren vil utrede tre modeller for en slik medieavgift:

  • En husstandsavgift
  • En øremerket skatt etter finsk modell
  • En øremerket skatt på et fast beløp per person med visse fritak

- Vi ønsker en øremerket medieavgift. Vi mener fellesskapet skal være med på å finansiere et godt NRK og skal utrede nærmere på hvilken måte, sier hun til NRK.

I juni leverte Rimmereid-utvalget sitt forslag til alternativer for offentlig finansiering av NRK til kulturministeren. Flertallet i utvalget gikk da inn for den tyske modellen, som utvalget kaller «NRK-bidrag». Denne avgiften kreves inn uavhengig av om husstanden har tv eller ikke.

- Tre av fire i utvalget anbefaler den tyske modellen.  Det betyr at husstandene betaler en fast årlig og lik sum i NRK-bidrag. En forutsetning for denne løsningen er at det skjer utenfor statsbudsjettet, slik at man ivaretar NRKs uavhengighet, sa Tore Olaf Rimmereid, som ledet utvalget.