Etter planen skal slukkingen av FM-nettet starte fra 11. januar 2017. Tirsdag skal Stortinget behandle flere forslag om utsettelse av eller full stopp i slukkingen av FM-nettet. Bakteppet for forslagene er blant annet usikkerhet om beredskap og dekning ved overgang til DAB.

Radiobransjen advarer nå mot store ekstrakostnader i hundremillioner-klassen dersom den planlagte slukkingen av FM-nettet blir utsatt.

- Store ekstrakostnader
- Den årlige kostnaden for drift av FM-nettene er 200-250 millioner kroner. I tillegg vil det være behov for store investeringer på størrelse med de nye DAB-nettene dersom FM skal drives videre i lengre tid. I tillegg til store ekstrakostnader ved å levere innholdet både på FM og DAB, ville det oppstått en rekke andre utfordringer, for eksempel at verken P4 eller Radio Norge har konsesjon for å drive videre på FM etter 2017, sier daglig leder Ole Jørgen Torvmark i bransjeorganisasjonen Digitalradio Norge, som alle de store radioaktørene står bak sammen.

NRK betaler årlig rundt 150 millioner kroner i leie for sitt DAB-nett. Tilsvarende leiekostnad for det kommersielle nettet er på rundt 60 millioner kroner årlig, ifølge en avtale som gjelder i 20 år for NRK og de kommersielle.

Telenor-eide Norkring eier og driver de nasjonale kringkastingsnettene i Norge. Investeringen i DAB-nettene de siste årene beløper seg til om lag én milliard kroner, og videre drift av FM-nettet over tid, vil ifølge Digitalradio Norge altså kreve like store investeringer. Årsaken er at deler av dagens FM-nett nærmer seg slutten av sin tekniske levetid og det vil ifølge radiobransjen kreve omfattende investeringer til vedlikehold og oppgradering - dersom FM skal leve videre.

- Forventer at stortingsflertallet står seg
- Er radiobransjen bekymret over at Frp kan få flertall på Stortinget for sitt forslag om å utsette slukkingen av FM-nettet?

- Radiobransjen forbereder seg på å gjennomføre et stortingsvedtak. Saken har vært behandlet en rekke ganger av politikerne og det endelige vedtaket om å digitalisere radioen ble tatt i Stortinget i 2011 med bredt flertall. I fjor var saken igjen aktuell i forbindelse med meldingen om digitalisering av lokalradio. Vi forholder oss til stortingsvedtaket som ble fattet i 2011 og bekreftet i 2015. Vi forventer at flertrallet står seg i morgen også, sier Torvmark.

Et halvt døgn før avstemningen på Stortinget bruker bransjeorgansiasjonen tiden på å informere politikerne om DAB og konsekvensene av en utsettelse.

- Ja, det gjør vi kontinuerlig, også nå de siste dagene, forteller Torvmark.

- Stortinget er godt nok informert
- Også Sp og De Grønne mener slukkingen bør utsettes og Ap utelukker ikke støtte. Dette skjer kort tid før slukkingen starter. Har dere mislyktes med å informere stortingspolitikerne om DAB og FM-slukkingen? 

- Nei, Stortinget har vært godt informert om saken hele veien. Både de politikerne som jobber med saken direkte, men også fylkespolitikerne, spesielt i Nord-Norge.

Sp foreslår i morgen å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet. Miljøpartiet De Grønne vil også avvente slukkingen, men har ikke fremmet noe forslag til behandling i morgen. Frp, som var det eneste partiet stemte mot FM-slukkingen da Stortinget i 2011 vedtok DAB-overgang, går aller lengst og har foreslått å stoppe hele stengingen. Arbeiderpartiet, som har drevet fram digitaliseringen under tre tidligere kulturministre, utelukker ikke å støtte forslaget om utsettelse. Det største opposisjonspartiet er sterkt kritisk til at regjeringspartiene sender ut uklare radiosignaler om DAB få uker før FM-slukkingen starter.  

- Vet Frp noe Stortinget ikke vet?
Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil derfor bli grillet om DAB på Stortinget tirsdag.

- Vi forventer at kulturministeren kommer med en tydelig avklaring på at beredskapen blir styrket når FM-nettet slukkes og vi går over til DAB, slik Stortinget har forutsatt. Vi vil også ha forsikringer om at hullene i DAB-dekningen blir tettet. Kulturministeren må også forklare hva som egentlig er regjeringens politikk i denne saken. Mens regjeringspartiet Frp foreslår å stanse hele FM-slukkingen, har regjeringen tidligere lagt fram en stortingsmelding om DAB-overgangen, uten at Frp tok dissens. Vi reiser nå spørsmålet om Frp, som har statsråden i Samferdselsdepartementet, vet noe om arbeidet med DAB og slukkingen av FM som Stortinget ikke er blitt gjort kjent med. Kommer Frp med forslaget om å stoppe FM-slukkingen fordi det er DAB-splid i regjeringen? Dette må kulturministeren rydde opp i på tirsdag, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande, til Kampanje. 

Radioprat på Stortinget mandag kveld
Kulturministerens svar blir avgjørende for hvordan Ap vil forholde seg til avstemningen.

- Hvis kulturministerens redegjørelse på Stortinget tirsdag gjør oss trygge på at alt går etter planen, vil vi forholde oss til de opprinnelige planene om omlegging til DAB. Arbeiderpartiet ønsker ikke en utsettelse, men hvis vi ikke får god nok avklaring, vil vi måtte vurdere hva vi skal gjøre i denne saken, sier Grande.

Aps mediepolitiske talsperson forteller til Kampanje at han mandag kveld drøftet morgendagens DAB- og FM-avstemning med flere partier, deriblant Sp.

Frp: - Påfører mange nordmenn store kostnader
Mediepolitisk talsperson i Frp, Ib Thomsen, har ikke vært tilgjengelig for kommentarer i dag. Han har tidligere uttalt dette:

- Vi mener at Senterpartiet ikke går langt nok når de vil utsette FM-slukkingen. Vi foreslår at vi stopper hele stengingen av FM-nettet, sa Thomsen til NTB nylig.

- Det kan være mange ukjente konsekvenser av å stenge FM-Nettet. Det vi vet er at mange millioner radioapparater vil bli ubrukelige. Dette vil påføre mange nordmenn store kostnader med å kjøpe nye apparater, og det er også dårlig miljøpolitikk å kaste fullt brukbare radioer, sier Thomsen.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet har tidligere avvist at beredskapen blir dårligere når DAB-standarden innføres. Han sier at DAB-nettet er mindre sårbart og at det er nødstrømsanlegg på store deler av nettet.

- Har innstilt seg på slukking
Styreleder Svein Larsen i Norsk Lokalradioforbund mener det er for sent å utsette den nasjonale FM-slukkingen og at det vil i tilfelle få store økonomiske konsekvenser.

- Alle aktørene, inkludert lokalradio, har nå innstilt seg på at dette skal gjennomføres og har også foretatt, eller er i ferd med å foreta, økonomiske investeringer og iverksatt andre tiltak i relatert til den nasjonale slukkingen, sier Larsen.

Etter planen starter slukkingen fra 11. januar 2017. Nettet skal stenges fylkesvis, først i Nordland, der alle FM-kanaler forsvinner samtidig. Deretter følger Møre og Romsdal og Trøndelag der NRK-kanalene forsvinner 8. februar, mens de kommersielle FM-kanalene blir borte fra 21. april. Etter planen er hele FM-nettet slukket i desember 2017.