SISTE: I formiddag skrev Kampanje at et bredt flertall på Stortinget ville avvise forslagene om å stanse eller utsette slukking av FM-nettet. I ettermiddag ble dette vedtatt på Stortinget. Dermed starter slukkingen som planlagt 11. januar.

I stedet valgte Stortinget SVs løsning, som går ut på at slukkingen skal følges nøye og at regjeringen løpende skal forsikre seg om at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden oppfylles i tråd med forutsetningene.

I formiddag kom tre Frp-statsråder til Stortinget for å svare på om sikkerheten er godt nok ivaretatt av digital radio (DAB).  Budskapet derfra var at alt går etter planen. Det var i formiddagstimene klart at Arbeiderpartiet, som de siste dagene har hisset seg opp radiospliden mellom regjeringspartiene, ville gi sin støtte til at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter med DAB-overgangen som planlagt. Det betyr også at det er flertall på Stortinget for å avvise forslagene om å utsette eller stoppe stengingen av FM-nettet, til tross for at Frps stortingsgruppe opprettholder sitt forslag om å stoppe hele slukkingen.

Kalt inn på teppet
Årsaken til radioballaden på Stortinget midt i julestria er netopp det at Frps stortingsgruppe har foreslått at slukkingen skal avblåses – stikk i strid med regjeringens politikk og to stortingsvedtak. Forslaget fra  Frp begrunnes med nettopp hensynet til beredskap. Stortinget skulle tirsdag egentlig behandle et forslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen av FM-nettet, men saken ble utsatt.

Stortingets opposisjon, inkludert Venstre og KrF, mener Frp har skapt usikkerhet om FM-slukkingen og DAB-overgangen. Ap fikk derfor støtte fra alle partier, med unntak av Høyre, i kravet om at statsrådene med ansvar for beredskap, fiskeri og samferdsel må komme til Stortinget og orientere.

- Like god dekningsgrad som FM
Sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), kommer derfor Frp-statsrådene Anders Anundsen, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen til Stortinget onsdag.

- DAB har en dekningsgrad som er like god som FM, sier justisminister Anders Anundsen på Stortingets talerstol i formiddag.

Anundsen fikk ordet først i stortingsdebatten.

- Regjeringen er selvsagt opptatt av beredskapen knyttet til teknologiske endringer, som for eksempel DAB-overgangen. Det er foretatt beredskapsmessige vurderinger av disse endringene, både av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), NRK og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Stortinget har stilt krav tl dekningsgrad for DAB for at FM-nettet skal kunne slukkes. Dette er det viktigste beredskapskravet. NRKs befolkningsdekning i DAB-nettet er på 99,7 prosent. Etter Nkoms vurdering er NRKs DAB-dekningen minst like god som i FM-nettet, som er 98,6 prosent, sier justisministeren.

Han viste til at dekningen er god og tilfredsstiller de krav Stortinget har satt for slukking. DAB-nettet er teknisk mer robust enn FM-nettet, og dekningen i tunneler vil bli bedre, understreket statsråden.

- DSB konkluderer samlet med at de beredskapsmessige konsekvensene er usikre, men mest sannsynlig små, sa han.

Han slår også fast at DAB-dekningen vil forbedres kontinurlig og at hull i dekningen skal tettes. Justisministeren poengterer også at myndighetene og NRK tror faren for hacking av DAB-nettet er ytterst liten.

Les også: Klart for radio-omkamp på Stortinget onsdag

- Bør fjerne enhver tvil
I formiddag kan saksordfører i kulturkomiteen, Svein Harberg (H), fortelle at en enstemmig kulturkomité har vedtatt at den er fornøyd med forsikringene fra regjeringen.

- Statsrådens redegjørelse burde fjerne enhver tvil om at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om overgang fra FM til DAB. Forslaget fra Senterpartiet om å utsette slukkingen er blitt behandlet raskt i komiteen i en svært travel tid. Det har vært viktig å behandle saken før jul, i god tid før første slukking av FM-nettet i Nordland 11. januar. En enstemmig komité har konkludert med at forslaget allerede har fått sitt nødvendige svar og at forslaget vedlegges protokollen, sier Harberg.

SVs forslag lyder slik:  «Stortinget ber regjeringen følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke rammes og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger»

Les også: Utsetter DAB-drama - kalles inn på teppet

Les også: FM-utsettelse vil koste radiobransjen flere hundre millioner årlig

Aps mediepolitiske talsperson, Arild Grande, kommer med ny kritikk av Frps stortingsgruppe i formiddagens debatt.

-  Frp har ikke forsøkt å stoppe DAB-overgangen i regjering eller tatt dissens i saken i regjering, noe som ville vært avklarende. Heller ikke i komiteens behandling av representasjonsforslaget fra Sp om å utsette slukkingen har Frp kommet med et alternativt forslag. Men i forrige ble vi kjent med at Frp ville fremme et forslag direkte under debatten. Jeg reagerer på den framgangsmåten, sier Grande.

- Uttrykk for sviktende tillit til statsråden
Han mener det har skapt betydelig usikkerhet blant folk om det blir slukking av FM-nettet.

- Landet rundt sitter det Frp-politikere og skriver leserinnlegg hvor de lover velgerne at de skal kjempe mot slukkingen og de advarer mot dårlig beredskap. Det kan i seg selv svekke beredskapen fordi det kan få færre til å kjøpe DAB-apparater. Dessuten skaper det usikkerhet i Stortinget om regjeringens kontroll over arbeidet med DAB-overgangen. Når Frp fremmer et forslag mot sin egen regjering, så framstår det som uryddig,  sier Grande.

Ap-politikeren kom med følgende spark til kulturministeren:

- Det virker ikke som kulturministeren har kontroll på sine egne. DAB var den første saken vi skulle behandle etter høstens budsjettkaos og finansdebatten. Allerede da ble vi vitne til full splid mellom Høre og Frp. Stortinget kan ikke godta en slik mangel på styring, sier Grande.

Han ber spør i debatten i dag om Frp vil trekke sitt forslag.

- Stoler Frp sine egne statsråder? Det vil da være ryddig om de trekker sitt eget forslag om å stoppe slukkingen.  Hvis ikke det skjer, undergraver Frps stortingsgruppe det Frp-statsråden har sagt på talerstolen. Er det et uttrykk for sviktende tillit til egen statsråd? Da har vi en utfordrende parlamentarisk situasjon, mener Grande.

Frp vil ikke trekke forslaget
Ib Thomsen i Frp svarer slik:

Frp ønsker å opprettholde sitt forslag om å stoppe steningen av FM-nettet. Subsidiært støtte vi SVs forslag, sier Thomsen.

Thomsen roser Frp-kollega Anders Anundsen for redegjørelsen, selv om den ikke var nok til å stanse forslaget fra partigruppen.

- Justisministeren holdt en klar og god redegjørelse. Jeg ble beroliget av informasjonen om beredskapen.

Han minner de andre partiene på at Frp har vært mot slukking av FM-nettet hele tiden.

- I 2011 var for digitalisering, men mot å slukke FM-nettet. Vi var mot at Norge skulle være det første landet i verden til å slukke FM-nettet. Det var de rødgrønne partiene som laget den første stortingsmeldingen om slukking og innføring av DAB. Kun Frp var imot.