Navn: Henrikke Helland

Alder: 46 år

Stilling: Klubbleder i TV 2s klubb, Klubb 2.

Aktuell: Loser de TV 2-ansatte journalistene gjennom en høst preget av nedbemanning og sluttpakker.

- Hva spiser og drikker du julaften?

- Jeg er vestlending og spiser pinnekjøtt på julaften.

- Får du tid til juleferie eller blir det jul preget av nedbemanning og oppsigelser?

- Det blir nok ingen juleferie i år, nei.

- Hvis du skal oppsummere medie- og kommunikasjonsåret 2016 med et ord eller en setning, hva sier du da?

- Jeg kan oppsummere med et ord; kaos.

- Hva slags lærdom kan vi trekke av Kristoffer Joners Facebook-stunt for NOAS?

- Det er ikke all PR som er god PR, kanskje…

- Gleder eller gruer du deg til at Donald Trump blir president i USA?

- Dette velger jeg å svare retorisk på. Mitt arbeidssted er i Bergen, langt fra makteliten i Oslo

- Hvem er Medie-Norges tre mektigste personer?

- Det er ikke tre personer men 8420 NJ-medlemmer som hver dag jobber for å ivareta samfunnsoppdraget.

- Bildesensur og falske nyheter. Bør Facebook ta et større redaktøransvar?

- Ja.

- Uber eller taxi hjem fra julebordet?

- Taxi for å støtte det regulerte arbeidsmarked.

- Brukerbetaling, annonser eller statsstøtte. Hva blir viktigst for mediene fremover?

- Alle deler må spille sammen. Det er viktig at mediestøtte nå er på dagsorden og at vi finner løsninger som sikrer at samfunnsoppdraget kan ivaretas på en forsvarlig måte.                                                                              

- Hvem i bransjen synes du fortjener en ekstra oppmerksomhet før jul?

- Den ekstra oppmerksomheten vil jeg gi Norsk Journalistlags advokater i år.