Schibsted legger i dag frem tall for årets tredje kvartal. De forteller om en omsetning på 3,798 milliarder kroner, som er en vekst på 3,40 prosent.

Omsetningsveksten kommer fra konsernets rubrikkvirksomhet. Både VG, Aftenposten og regionavisene mistet inntekter i tredje kvartal.

Les mer: Mediehusene taper 100 millioner i inntekter

Brutto driftsresultat ble på 756 millioner kroner. Det utgjør en vekst på 13 prosent.

- Schibsted rapporterer om sitt høyeste brutto driftsresultat for et tredje kvartal noensinne. Det er et resultat av en fortsatt inntektsvekst og en forbedret lønnsomhetsmargin i vår rubrikkvirksomhet, i tillegg til digital vekst og betydelige kostnadsreduksjoner i våre mediehus, skriver Ryssdal i rapporten.

Det er særlig i Frankrike og i Skandinavia at rubikkvirksomheten er i god vekst, men også Italia, Østerrike og Irland øker inntektene ifølge rapporten. Investeringsmarkeder som Brasil er fortsatt utfordrende for Schibsted, men her minsker Schibsted og deres partnere det samlede tapet med mer enn 75 prosent siden tredje kvartal i fjor.

Schibsted viser også til nye rekorder i trafikk og bruk på deres nye rubrikkapp Shpock i Europa.

Resultat før skatt ble på 392 millioner kroner. Det er et kraftig fall fra 965 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, men det var et ekstraordinært resultat som ifølge Schibsted skyldtes «gevinst uten kontanteffekt på 858 millioner kroner ved ny måling av tidligere eierinteresser i nye datterselskaper, først og fremst Shpock (Finderly)».

Her ser du tallene til Schibsted for årets tredje kvartal. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2016 2015 Endring i prosent
Driftsinntekter  3.798 3.673  + 3,4
Driftsresultat  354 1.083  - 67,3
Resultat før skatt  392 965  - 59,4