Mandag gikk fristen for å søke sluttpakke i Polaris Media ut. Konsernet har vedtatt at det skal gjennomføres nye resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 300 millioner kroner som skal realiseres innen 2020. Så mye som 120 til 150 millioner kroner skal ha effekt allerede i 2017.

Les også: - Vi snakker om et stort antall årsverk

Polaris-ledelsen har ikke tidligere ville uttalt hvor mange årsverk det innebærer, men nå er det klart at rundt 100 årsverk skal kuttes neste år. Mye tyder nå på at konsernet unngår masseoppsigelser.

- Vi har fått et bra antall søknader de siste dagene. Nå har vi behov for å gjøre avklaringer og oppsummere. Det skal vi gjøre i løpet av uken, sier konsernsjef Per Axel Koch til Kampanje.

- Kommer dere i mål med frivillige løsninger?

- Det er for tidlig å kommentere. Vi har skrevet at prosessen har vært god. Ambisjonen har vært å komme i mål med frivillige ordninger, men jeg kan ikke si noe mer nå. Tidlig neste uke kan vi være mer tydelige.

Kuttet på rundt 100 årsverk utgjør bare halvparten av Polaris Medias nedbemanningsplan. 180-200 årsverk skal kuttes innen 2019.

- Kommer det flere sluttpakkerunder?

- Per i dag har vi hatt én sluttpakkerunde. Om det kommer flere er for tidlig å si noe om. Vi jobber videre med det. Det er ikke gitt at det vil være likt det som har vært nå.