I går skrev Kampanje at Arbeiderpartiet nå lansererte forslaget om en tiltakspakke for norske medier. Hensikten er å hjelpe bransjen i det mediepolitisk talsperson Arild Grande beskriver som «kanskje den verste mediekrisen noensinne».

Les også: Ap vil ha krisepakke for mediene

- Vi håper å få med flere partier på å øke neste års mediestøtte. Mediebransjen er i en alvorlig mediekrise, kanskje den verste noensinne, sa Grande til Kampanje.

I sitt alternative budsjett foreslår Grande og Arbeiderpartiet blant annet å øke produksjonstilskuddet med 23 millioner, gi en innovasjonsstøtte på seks millioner og utvide dagens digitale nullmoms til også å gjelde dagpresse og dybdejournalistikk

Forslaget får en syrlig mottagelse i regjeringen og Kulturdepartementet.

- Det er fint at Grande nå har tatt innover seg at mediebransjen har store utfordringer. Dette så vi lite av når hans parti satt i regjering i åtte år uten å klare å gjennomføre den største og viktigste endringen som mediebransjen etterlyste – momsfritak for elektroniske nyhetsmedier, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Kampanje. 

- Vi må tenke nytt
Kulturministeren mener regjeringen allerede har iverksatt tiltak for å støtte mediene i en krevende tid.

- Det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe mediene gjennom de store endringen de opplever, er å bidra til omstilling og innovasjon. Det har vi gjort gjennom å øke likebehandlingen av mediene ved å innføre momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd. I år innebærer momsfritaket for elektroniske nyhetsmedier isolert sett en økning i den indirekte støtten til mediene på om lag 290 millioner kroner, sier Helleland.

Hun har ingen tro på at en krisepakke som Ap skisserer vil kunne hjelpe mediene.

-  Mediebransjen over hele verden opplever teknologiske og strukturelle endringer. De etablerte forretningsmodellene svikter. Da er det interessant at Grande tror en «krisepakke» på 29 millioner er løsningen på utfordringene. For å sikre mediemangfold i fremtiden og kvalitetsjournalistikk i hele landet må mediebransjen og mediepolitikken tilpasse seg en ny tid. Vi må tenke nytt. Derfor satt vi ned Mediemangfoldsutvalget. Deres utredning vil gi oss et nødvendig kunnskapsgrunnlag når fremtidens mediepolitikk skal utformes, sier statsråden.

KrF: - Usikker på krisepakke
Mediepolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti, Geir Jørgen Bekkevold, vil ikke gi Arbeiderpartiet hjelp med å få lansert sin krisepakke.

- Vi har vårt eget alternative budsjett jeg må forholde meg til. Der foreslår vi 15 millioner utover regjeringens forslag, sier Bekkevold til Kampanje.

Regjeringen foreslår å kutte pressestøtten med 10 millioner. KrFs foreslår altså å reversere dette kuttet og legge på ytterligere 5 millioner kroner.

- Trenger man en krisepakke slik Arbeiderpartiet foreslår?

- Om det trengs en krisepakke slik Ap foreslår er jeg usikker på, men det vet jo dere best, sier han.

- Ap prøvde seg jo i forrige periode med noen kreative forslag som å opprette en post for kvalitetsjournalistikk? Det media trenger er forutsigbare rammer, som for eksempel produksjonsstøtte. Så vil jeg også avvente Mediemangfoldsutvalget sitt arbeid med nettopp disse spørsmålene før jeg foreslår andre innretninger.

Tror ikke på pakken:

Geir Jørgen Bekkevold mener forutsigbare rammer, ikke krisepakker, er løsningen for mediebransjen. Foto: Thomas Winje Øijord/NTB Scanpix.

Venter på regjeringens tv-modeller
I sitt alternative forslag til statsbudsjett har ikke Ap heller noe svar på hvor pengene skal hentes fra når det gjelder kommersiell allmennkringkasting. 

 - Vi avventer nå regjeringens initiativ, så det er for tidlig å være konkret på det. Stortinget har bedt kulturministeren komme med en stortingsmelding om dette før jul. Jeg tror det er lurt å vente til regjeringen er klar med sine modeller fordi det er den som sitter på utredningsapparatet og det er regjeringen som har dialogen med ESA. Hvis man har vilje til å sikre kommersiell allmennkringkasting, så er det ikke noe problem å finne pengene, sa Grande til Kampanje.

Les mer: Skjønner «frustrert» Åmås-utvalg – vil ikke ta på seg ansvaret

- Tvinner ikke tommeltotter
Han mener imidlertid at Ap ville ha fått fart på saken dersom de satt i regjering.

- Vi har alltid klart å finne løsninger for kommersiell allmennkringkasting tidligere og jeg er overbevist om at en kulturminister fra Arbeiderpartiet aldri ville ha sittet og tvinne tommeltotter, slik dagens statsråd gjør, sa Grande til Kampanje.

Den kommentaren har statsråden merket seg.

- Jeg må minne om at vi gikk et helt år uten en avtale med en kommersiell allmennkringkaster under forrige regjering. Jeg registrerer at Grande heller ikke har noen løsninger på dette nå, men spiller ballen tilbake til regjeringen. Jeg tror også han er fullt klar over at vi ikke tvinner tommeltotter i denne saken. Vi skal legge fram en stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting før jul, sier Helleland til Kampanje.