Pengestøtten fra LO er et langt skritt tilbake til partipressens dager. Det vonde spørsmålet er hvordan leserne kan stole på aviser som får millionbeløp fra sterke interessegrupper.

Mandag ble det kjent at LO bevilger 10 millioner kroner til Dagsavisen og 9 millioner kroner til Klassekampen. - Vi mener dette vi nå gjør vil være et positivt bidrag til å løfte og styrke den journalistiske dekningen av arbeidslivet, sier LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-toppen legger til at vedtaket følger opp LOs formålsparagraf «om å sikre en sterk arbeiderpresse».

Som en forutsetning for gaven på 19 millioner kroner skal Dagsavisen og Klassekampen utveksle redaksjonelt stoff med det LO-eide nyhetsbyrået ANB.

Det er positivt at Dagsavisen og Klassekampen ser seg om etter flere inntektskilder enn de nær 80 millioner kronene avisene får tilsammen i statlig pressestøtte hvert eneste år.

LO sier at organisasjonen vil bidra til mer og bedre journalistikk om arbeidslivet.

Det hadde vært troverdig om både LO og NHO samarbeidet om en generell ordning for slik journalistikk - og ikke en millionstøtte fra den ene parten.

Uansett hvilke intensjoner LO hadde, så har man nå rokket ved tilliten til at Dagsavisen og Klassekampen driver fri og uavhengig journalistikk på arbeidslivet. Det er kostnaden ved å bli sponset av bare en av partene.

Det kritikkverdige er at de to avisene nå blir økonomisk avhengig av millionbeløp fra en av landets mektigste økonomiske organisasjoner.

Ved et mulig rødgrønt regjeringsskifte blir Dagsavisen og Klassekampen sponset av samme aktør som gir mest i valgkampstøtte til Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene.

Et av de viktigste fundamentene i presseetikken er uavhengighet. Redaktøren har plikt til å verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk, og unngå bindinger som kan føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Dagsavisen og Klassekampen velger å ta imot 19 millioner kroner fra LO, og det vil være naivt å tro at LO ikke vil ha noe tilbake. Alt de to avisene skriver om arbeidskonflikter, sykelønn og arbeidsmiljøloven vil nå måtte tolkes på bakgrunn av millionstøtten.

Hvis ikke avisene selv merker stoffet som «sponset av LO», så vil de raskt komme i konflikt med Vær varsom-plakatens krav om å vise åpenhet om slike bakenforliggende forhold.

Vi i Nettavisen mener at millionstøtten fra LO til Dagsavisen og Klassekampen er negativ for den allmenne tilliten til at norsk journalistikk er fri og uavhengig.