I 2016 har fagpressens samlede opplag økt med 0,1 prosent sammenlignet med året før.

- Opplaget har økt hvert år de siste tolv årene, men vi ser at det er store innbyrdes forskjeller, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen.

Tallene for fagpresserikets tilstand blir lagt fram på Fagpressedagen 2016 i Oslo i dag. 60 blader vokste i fjor, mens opplaget falt i 69 blader. De digitale utgavene hadde en opplagsvekst på 2,4 prosent. Antall årlige utgivelser holder seg stabilt. I gjennomsnitt gir fagbladene nå ut 8,3 utgaver i året. Frekvensen har vært svakt synkende siden 2009.

Vind i seilene
Størst prosentvis opplagsvekst i 2015 har det vært segmentene «Industri, teknikk og håndverk» (+1,7%) og «Kultur og fritid» (+1,3%). Segmentene med størst opplagsfall er «Tjenesteytelser og økonomi» (-5,0%) og «Landbruk og fiske» (-2,5%). 

Artikkelen fortsetter etter videoinnslag med Elin Floberghagen.

Sliter med annonser
Opplagsvinneren i 2016 er Seilmagasinet som økte med hele 84,2 prosent, opp til et opplag på 18.858 eksemplarer. Seilmagasinet utgis av Norsk Maritimt Forlag. Økningen skyldes sammenslåing av Seilas og Seilmagasinet. På andreplass kom Frisør med nesten 50 prosent økning. Største øking i antall (ikke prosent) er Fagbladet som økte med over 9.400.

I annonsemarkedet sliter fagpressen med de samme utfordringene som dags- og ukepressen. Inntektene på papir fortsetter å krympe og digitalveksten demmer ikke opp for nedgangen. Etter tre kvartaler har fagpressen omsatt for 369 millioner kroner, som er en nedgang på 4,7 prosent. Nedgangen ventes å fortsette neste år.

Et stort antall deltagere rakk opp hånden da Fagpressen-direktør Elin Floberghagen spurte deltagerne om de er bekymret for fremtidens journalistikk. Nesten alle rakk opp hånden da hun spurte om de var optimistisk på vegne av sin egen virksomhet.