I dag legger Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett. I mediepolitikken foreslår Ap økt NRK-lisens og mer penger til pressestøtte.

Høyre-Frp-regjeringen ønsker å fryse NRK-lisensen neste år, noe Ap mener er i strid med stortingflertallets forlik om allmennkringkasting i Norge. Det største partiet på Stortinget vil derfor skru opp lisensen for å gjøre NRK i stand til å operere i et stadig tøffere mediemarked.

«NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner og et svært viktig mediepolitisk virkemiddel. NRK har vært gjennom flere år med sterke effektiviseringstiltak og møter en stadig mer utfordrende konkurransesituasjon. Regjeringen ønsker likevel å holde lisensen uendret, i strid med Stortingets føring om at NRK bør få kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Vi foreslår å øke kringkastingsavgiften med 30 kroner, slik NRK har bedt om», skriver Ap i sitt budsjettforslag.

Arbeiderpartiets forslag vil gi NRK merinntekter på 60,8 millioner kroner neste år. Kulturminister Linda Hofstad Helleland, vil at lisensen stå urørt på 2577 kroner, foruten moms. Med moms utgjør lisensen 2834,70 kroner.

- Jeg er svært overrasket over at regjeringen foreslår null, gitt at Stortinget for så kort tid siden som i mars i år ga et veldig tydelig styringssignal, der flertallet i Stortinget sa at NRK bør få dekket lønns- og prisvekst og de sa også at NRKs finansiering må avklares for et lengre tidsrom, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Kampanje da regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober.

Les også: Mener mediekutt er udramatisk - skjønner ikke kritikken

Les også: NRK får ingenting av regjeringen: - Svært overrasket

På Stortinget er det nå budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene KrF og Venstre. KrF har vendt tommelen ned til de mediepolitiske forslagene i regjeringens statsbudsjett.

- Jeg er skuffet over kutt i pressestøtten og lisensfrys betyr en reell nedgang i NRK sine inntekter, sa mediepolitisk talsperson Geir Bekkevold til Kampanje i oktober.

Les mer: KrF: - Skuffet over mediebudsjettet

I fjorårets budsjettforhandlinger fikk imidlertid regjeringen gjennomslag for sitt forslag om lisensfrys.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland foreslår å kutte produksjonstilskuddet, fra 313 millioner kroner i år til 303 millioner neste. Det tilsvarer en nedgang på 3,1 prosent. Ap foreslår at den økes med 23 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Totalt foreslår Ap at mediestøtten skrus opp med 40 millioner kroner.

Les mer: Kutter støtten til avisene med ti millioner

Her finner du Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett